Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Pr. Ionel MARIN

Pr. Ionel MARIN

„Iatã Mielul lui Dumnezeu!…”

A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către El şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29).

Celui mai mare om născut din femeie şi celui mai mare Prooroc, Sfântului Ioan Botezătorul, i-a fost dat să cunoască pe Mântuitorul lumii şi Răscumpărătorul omenirii. Şi de aceea el a arătat pe Iisus Hristos cu toată puterea încredinţării, când L-a văzut şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatul lumii”! Făgăduinţele făcute de veacuri privitoare la venirea Aşteptatului Mântuitor îşi căpătau în sfârşit strălucita împlinire. Mesia venise!.. Ioan, cu ochii luminaţi, L-a văzut primul şi în clipa supremei revelaţii a strigat el însuşi transfigurat: Iată-L!…

Proorocul Isaia profeţea venirea Mântuitorului prin cuvântul: „Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu Şi-a deschis gura Sa; ca un Miel spre jertfire S-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu şi-a deschis gura Sa” (53, 7). (mai mult…)

Jugul, sarcina și Crucea

In memoriam Traian Dorz
60 de ani de la arestarea din 1959 30 de ani de la plecarea la Domnul

„Cãci sunt încredințat cã nici moartea, nici viața, nici îngerii nici stãpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înãlțimea, nici adâncul și nici o altã fãpturã nu va putea sã ne despartã pe noi de dragostea Lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru” (Rom 8, 38-39).

Jugul este unirea, este împreunarea cu Hristos. Sarcina este Lucrarea împreunã cu Hristos. Iar Crucea este suferința împreunã cu El și pentru El. Aceste trei stãri cuprind toatã desfãșurarea vieții noastre: cu Hristos cu El și pentru El. La acest an omagial al fratelui nostru scump și drag, Traian Dorz, ca și Pãrinte duhovnicesc, recapitulez în inima și în sufletul meu toate momentele, întâlnirile, cât și sfaturile pe care și cu care ne povãțuia fratele Traian Dorz în astfel de întâlniri și Sãrbãtori Sfinte. (mai mult…)