Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sadhou Sundar Singh

Sadhou Sundar Singh

Eu am fugit dint o casă plină de bogăţie şi belşug, ca să mi aflu pacea sufletului meu.

Fetiţa din munţii Himalaia Călătorind prin Munţii Hima­laia, am întâlnit o fată tânără şi bogată. Plecase desculţă într-un pelerinaj la o mănăstire hin­duistă. Picioarele ei erau toate rănite şi sângerau. Am întrebat-o: – De ce ai plecat într-un drum aşa de greu, pe arşiţa soarelui şi desculţă? Ea mi-a răspuns: –
Read more

Pacea şi bucuria în Dumnezeu înseamnă raiul, cerul.

Câtă vreme trăieşte în această lume, omul niciodată nu e mul­ţumit deplin. El doreşte o schim­bare: fie a anotimpurilor, fie a lucrurilor ce‑l înconjoară. A­ceasta e o dovadă limpede că, în lucrurile pieritoare şi schim­bătoare ale lumii, noi nu aflăm nicicând mulţumire deplină. De aceea, omul caută ceea ce nu se
Read more

Hristos este adevărata pace, pentru că El este Îm­păratul păcii

Vorbind într-o predică despre pacea lumii, Sundar Singh a spus: „Hristos este adevărata pace, pentru că El este Îm­păratul păcii. Oamenii au încer­cat să aducă pacea în această lume şi să pună capăt războ­iului. Liga Naţiunilor a făcut şi face mari sforţări pentru pace, dar nu poate să facă nimic atâta timp cât nu
Read more

Despre ce este păcatul

Ucenicul Sundar întreabă: – Ceea ce mă frământă pe mine în­deosebi este dorinţa de a afla ce este într‑a­de­văr păcatul. Cum a putut răzbi acest păcat în alcă­tuirea lumii şi împotriva lui Dum­nezeu celui atotputernic, Care a zidit lumea? Domnul răspunde: – Păcatul este numele cu care a fost nu­mită orice faptă pe
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!