Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sf. Ignatie Briancianinov

Sf. Ignatie Briancianinov

Sfântul Ignatie Brianceaninov – Ortodoxia este adevărata cunoaştere şi cinstire a lui Dumnezeu

sau despre însemnătatea anatemei în Sfânta Biserică Ortodoxă La începutul cuvântului nostru din Duminica Biruinţei Ortodoxiei, pare firească întrebarea: ce este Ortodoxia? Ortodoxia este adevărata cunoaştere şi cinstire a lui Dumnezeu; Ortodoxia este închinarea la Dumnezeu în Duh şi în Adevăr; Ortodoxia este
Read more

CUVÂNTUL SFÂNTULUI IGNATIE BRIANCIANINOV – Despre păzirea de cărţile care cuprind învăţături mincinoase

Iarăşi îţi aduc, fiu credincios al Bisericii de Răsărit, cuvînt de sfat nemincinos şi bun. Acest cuvînt nu e al meu: este cuvîntul Sfinţilor Părinţi. De la ei vin toate sfaturile mele. Păzeşte-ţi mintea şi inima de învăţătura mincinoasă. Nu vorbi despre creştinism cu oameni molipsiţi de învăţături mincinoase; nu
Read more

CUVÂNTUL SFÂNTULUI IGNATIE BRIANCIANINOV – Despre citirea Sfinţilor Părinţi

Tovărăşiile şi societatea au o mare înrîurire asupra omului. Tovărăşia şi apropierea unui învăţat aduce multă ştiinţă, a unui poet multe gînduri şi simţiri înalte, a unui călător multe cunoştinţe despre ţările străine, despre obiceiurile şi datinile altor popoare. E limpede: tovărăşia şi apropierea Sfinţilor aduc
Read more

Predica Sfântului Ignatie Briancianinov despre MĂRTURISIREA ȘI PRIGONIREA CREȘTINULUI ÎN LUME

Cuvânt de invăţătură in Duminica Tuturor Sfinţilor, cea dintâi după Cincizecime Semnul aleşilor lui Dumnezeu Deci, tot cela ce Ma va marturisi pre Mine inaintea oamenilor, si Eu il voi marturisi pre el inaintea Tatălui Meu, Carele este in ceruri. Iar cela ce se va lepada de Mine inaintea oamenilor, Mă voi lepăda
Read more
  • 1
  • 2