Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sf. Nicolae Velimirovici

Sf. Nicolae Velimirovici

Ostașului Svetislav K., care întreabă pe Sfântul Nicolae Velimirovici?: Cum este Dumnezeu înăuntrul omului?

Ai întrebat pe cineva: „Unde e Dumnezeu?” Și ai primit răspunsul că Dumnezeu este înăuntru, în tine. Și te miri de acest cuvânt:„Cum asta?” De pildă, așa cum este lumina în cameră sau focul în cuptor. Atunci când Îl vei fi simțit pe Dumnezeu în tine, vei simți și vei ști că El este în […]
Read more

Duminica a patra din Post (a sfântului Ioan Scărarul – Vindecarea fiului lunatic – Predica de pe munte, Fericirile) Ev. Marcu 9,17-32

De la începutul lumii şi al veacurilor, toate neamurile pământu­lui au crezut într-o lume a duhurilor nevăzute. Dar rătăcind în această credinţă, oamenii au văzut mai multă putere la duhurile rele decât la cele bune şi, cu timpul, au ajuns să se închine duhuri­lor rele, să le ridice temple, să le aducă jertfe şi
Read more

Fericit bărbatul care nu vrea să fie nimănui învăţător, nici cârmuitor

Asupra unui bărbat ca acesta veghează trei crăiese cereşti: numele celei dintâi e Irina, al celei de-a doua Sofia, iar al celei de-a treia Evdoxia. Adică: Pace, Înţelepciune şi Slavă. Zis-a Domnul ucenicilor săi: Nici vă chemaţi învăţători, că unul este Învăţătorul vostru, Hristos. /Mat. 23:10/ Voi, care citiţi
Read more

Oare nu vedeţi, fraţilor, că şi în zilele noastre la alegeri câştigă Varavva şi pierde Iisus?

Sânt întâmplări în istoria neamului omenesc care, precum un clopot mare, răsună în fiecare zi în urechile celor ce aud şi cheamă conştiinţa lor la trezire. O astfel de întâmplare, care de mii de ani tulbură conştiinţa oamenilor, este alegerea între Iisus Hristos şi Varavva sau Barabba – aşa cum pronunţă ereticii
Read more

Popoarele eretice din vremea noastră L-au aşezat pe Domnul Hristos pe ultimul loc la masa acestei lumi

Când se va scula Domnul să piarză pământul! /Isa. 2:19/ Aşa îşi începe Prorocul Isaía mărturia sa adevărată. Nu precum cei ce se numesc pe sine proroci, din zilele no as tre, care spun că aşa va fi, şi de fapt nu este aşa; ori că aşa se va întâmpla, şi de fapt nu se […]
Read more

Credinţa temătoare e credinţă fără valoare.

Cuvântul temător e sunet sec. Hristos a vorbit ca unul ce are putere, nu în şoaptă precum fariseii şi păcătoşii. Cuvintele lui Hristos sânt ca nişte lumânări aprinse în întunericul acestei lumi. Cuvintele tuturor filosofilor s’au stins deja, ori se vor stinge. Chiar şi o adiere neînsemnată e în stare să le stingă.
Read more