Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sf. Nicolae Velimirovici

Sf. Nicolae Velimirovici

Să ne rugăm şi în taină, să ne rugăm şi cu toţi de faţă.

Ne-am adunat azi ca, împreună şi în faţa lumii, să aducem mulţumită deplină Celui ce pe toate le vede, pe toate le ştie şi tuturor după dreptate le judecă. De ce spun împreună şi în faţa lumii? Pentru că se poate aduce mulţumire lui Dumnezeu şi în singurătate şi în ascuns. Fiecare Creştin în singurătate […]
Read more

Ostașului Svetislav K., care întreabă pe Sfântul Nicolae Velimirovici?: Cum este Dumnezeu înăuntrul omului?

Ai întrebat pe cineva: „Unde e Dumnezeu?” Și ai primit răspunsul că Dumnezeu este înăuntru, în tine. Și te miri de acest cuvânt:„Cum asta?” De pildă, așa cum este lumina în cameră sau focul în cuptor. Atunci când Îl vei fi simțit pe Dumnezeu în tine, vei simți și vei ști că El este în […]
Read more

Nu toţi eroii se află între „generalii” acestei vieţi, ci şi între „soldaţii” de rând

Oriunde este luptă, acolo trebuie să fie şi eroi. Iar unde nu există eroism, oamenii se slujesc numai de viclenie şi uneltiri. Dacă tu nu vezi eroi peste tot şi din toate părţile, asta nu înseamnă că ei nu sunt. Sunt, sunt destui. Sunt şi în casă, şi pe stradă, şi în spital, şi pe ogor: […]
Read more

Am păcătuit şi ne-am luat răsplata.

L-am defăimat pe Domnul Dumnezeu, şi ne-am primit pedeapsa. Ne-am întinat de toată fărădelegea, şi ne-am curăţit prin sânge şi lacrimi. Am călcat în picioare tot cea fost sfânt pentru străbunii noştri, şi din această pricină am fost la rândune călcaţi. Am avut şcoală fără credinţă, politică fără cinste, oaste fără
Read more

O vorbire între Dumnezeu, care are credinţă, şi sufletul care este fără credinţă

„În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu; când voi veni şi mă voi arăta feţei lui Dumnezeu?” (Psalm 41:1-2) Acesta nu este strigătul omului sărac şi simplu, care nu are nici o cale ca să-şi curăţească sufletul cu
Read more

Oare nu vedeţi, fraţilor, că şi în zilele noastre la alegeri câştigă Varavva şi pierde Iisus?

Sânt întâmplări în istoria neamului omenesc care, precum un clopot mare, răsună în fiecare zi în urechile celor ce aud şi cheamă conştiinţa lor la trezire. O astfel de întâmplare, care de mii de ani tulbură conştiinţa oamenilor, este alegerea între Iisus Hristos şi Varavva sau Barabba – aşa cum pronunţă ereticii
Read more

Fericit bărbatul care nu vrea să fie nimănui învăţător, nici cârmuitor

Asupra unui bărbat ca acesta veghează trei crăiese cereşti: numele celei dintâi e Irina, al celei de-a doua Sofia, iar al celei de-a treia Evdoxia. Adică: Pace, Înţelepciune şi Slavă. Zis-a Domnul ucenicilor săi: Nici vă chemaţi învăţători, că unul este Învăţătorul vostru, Hristos. /Mat. 23:10/ Voi, care citiţi
Read more