Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sf. Simeon Noul Teolog

Sf. Simeon Noul Teolog

Sfântul Simeon Noul Teolog – Grăbiţi-vă să vă predaţi cu căldură numai lucrării dinăuntru, prin lacrimi…

Eu o spun şi o mărturisesc aceasta tuturor şi nimeni să nu se amăgească despre aceasta şi să nu se înşele prin cuvinte: de aceea, să nu îndrăznească să primească preoţia şi autoritatea asupra sufletelor cel ce nu va părăsi mai întâi păcatul şi nu va urî din suflet cele ale păcatului şi nu va […]
Read more

Sfântul Simeon Noul Teolog – Să alergăm cei credincioşi cu vigoare, să ne grăbim cei leneşi, cu silinţă!

Dar adunaţi-vă, o, copii, dar veniţi, o, femei! Alergaţi, o, părinţi, înainte de a veni sfârşitul şi jeliţi cu mine, plângeţi toţi, căci după ce, mici fiind, am primit în botez, copii fiind, pe Dumnezeu, mai bine zis ne-am făcut fii ai lui Dumnezeu, păcătuind am fost aruncaţi îndată afară din casa lui David şi
Read more

Sfântul Simeon Noul Teolog – Ascultă numai sfaturile părintelui tău şi spune-i lui, ca lui Dumnezeu, gândurile tale

Lasă toată lumea şi pe cei din lume, ia cu tine numai plânsul fericit! Plânge numai cele făcute rău de tine, fiindcă acestea te-au lipsit pe tine de Făcătorul tuturor, de Hristos şi de sfinţi. De nimic altceva să nu te îngrijeşti afară de acestea. Dar să ai şi trupul tău ca străin şi priveşte […]
Read more

Sfântul Simeon Noul Teolog – Doamne, dă-ne nouă să Te cunoaştem pe Tine

Nimeni dintre cei ce cred în Tine, Stăpâne, sau din cei botezaţi în numele Tău, nu va suporta această mare şi înfricoşătoare povară a despărţirii de Tine, Milostive. Căci cumplit chin este acesta, cumplită, de nerăbdat, este suferinţa veşnică. Căci ce e atât de rea ca despărţirea de Tine, Mântuitorule? Ce e mai
Read more

Sfântul Simeon Noul Teolog – Pentru ca cei ce dorm cu lenevie în întuneric

Căci te aprinzi de la foc şi iei focul întreg, dar Acela rămâne neîmpărţit, neîmpuţinat în ceea ce era. Ceea ce se împărtăşeşte de focul material, se desparte de el şi trece în multe sfeşnice, dar Acela fiind foc duhovnicesc, e de neîmpărţit şi cu totul de neseparat şi de netăiat. Căci împărtăşindu-Se, nu Se […]
Read more

Sfântul Simeon Noul Teolog – Învăţătura şi pilda sfîntului apostol Pavel.

Cel ce nu poate să iubească e vădit că nu poate nici să creadă. Ascultă pe sfîntul Pavel spunînd acestea : «Şi acum rămîn acestea trei : credinţa, nădejdea, dragostea. Iar mai mare decît toate este dragostea» (1 Cor. XIII, 13). Dacă credinţa e legată de nădejde, iar nădejdea e urmată de dragoste, cel ce […]
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!