Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sf. Simeon Noul Teolog

Sf. Simeon Noul Teolog

Sfântul Simeon Noul Teolog – Grăbiţi-vă să vă curăţiţi sufletele voastre

Dar Tu, Doamne, dă-ne nouă să Te cunoaştem pe Tine şi să ne temem după cuviinţă de Tine şi să stăruim în sfintele Tale voiri. Vă rog, aşadar, fraţilor, încetaţi cu iscodirile acestea şi grăbiţi-vă să vă curăţiţi sufletele voastre, prin pocăinţă şi lacrimi şi smerenie, ba şi prin împlinirea tuturor celorlalte
Read more

Sfântul Simeon Noul Teolog – Vezi că toată răutatea şi păcatul murdăreşte haina sufletului şi ne scoate din Împărăţie ?

La cuvîntul Evangheliei: «Şi a trimis pe slujitorii săi să cheme pe cei invitaţi la nuntă şi nu au voit să vină» (Matei XXII, 3—14). Cine erau trimişii ? Proorocii, zice. Cine, invitaţii ? Fiii iudeilor. Că ei erau atunci şi au fost de la început invitaţi şi nu au voit să asculte de ei. […]
Read more

Sfântul Simeon Noul Teolog – Pe cine va găsi deci Dumnezeu deopotrivă cu El, ca să-şi aducă Sieşi mireasă de la el ?

La cuvintele Evangheliei: «Asemănatu-s-a Împărăţia cerurilor» (Matei XXII, 1—14) ; şi care este nunta de taină a lui Dumnezeu «Asemănatu-s-a, zice, Împărăţia cerurilor, împăratului care a făcut nunţi fiului său şi a chemat pe mulţi». De care împărat vorbeşte, dacă nu de Însuşi Tatăl Său şi Dumnezeu ? Şi cui
Read more

Sfântul Simeon Noul Teolog – Lumina naşte numaidecât lumină

Căci pocăindu-se se fac fiii luminii Tale dumnezeieşti (Ioan, XII, 36). Lumina naşte numaidecât lumină, deci şi ei sunt lumină, copii ai lui Dumnezeu, cum s-a scris (Ioan, I, 12), dumnezei după har. Câţi vor păzi bine poruncile Tale, câţi vor lepăda lumea deşartă şi amăgitoare, câţi vor urî fără ură pe părinţi şi
Read more

Sfântul Simeon Noul Teolog – Despre întruparea Cuvîntului şi în ce chip s-a întrupat El pentru noi.

La facerea de odinioară a strămoaşei Eva, Dumnezeu a luat coasta însufleţită a lui Adam şi a zidit-o ca femeie. De aceea n-a mai suflat în ea ca în Adam, suflare de viaţă, ci a făcut partea pe care a luat-o din Adam, trupul întreg al femeii şi pîrga Duhului, pe care au luat-o împreună […]
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!