Home Sfântul Dimitrie al Rostovului

Sfântul Dimitrie al Rostovului

Din învăţăturile Sfinților Părinți – Sfântul Dimitrie al Rostovului

„CU SMERENIA SĂ BIRUIEŞTI DUŞMĂNIA”

Iacov, dorind să îl îmblînzească pe fratele său cel mîndru, Esau, şi să se împace cu el, la început a trimis înaintea lui daruri; apoi văzîndu-l de departe, i s-a închinat de şapte ori cu smerenie, iar la acestea a adăugat şi cuvinte de iubire: „Am văzut faţa ta – a spus el – ca şi cum ar fi fost faţa lui Dumnezeu.” Astfel, a prefăcut o fiară într-un miel. De aici fiecare poate învăţa cum să îi potolească pe cei ce se mînie, să îi îmblînzească pe cei înverşunaţi, să îi împace pe cei învrăjbiţi şi să îi facă prieteni iubitori pe oamenii care nu au iubire. Vrei să ţi-1 faci pe duşmanul tău prieten? Fii blînd, smerit, arată-i dragoste şi nu răsplăti răul cu rău şi ocara cu ocară, pentru că focul nu îl stingi cu foc, răul nu îl biruieşti cu rău şi duşmănia nu o biruieşti cu duşmănie, ci nu faci decît să aţîţi şi mai mult; iar cu blîndeţea, dragostea şi smerenia biruieşti uşor orice înverşunare. Cu dreptate spune Sfînta Scriptură: Un răspuns blînd domoleşte mînia, iar un cuvînt aspru aţîţă mînia (Pilde 15, 1). (mai mult…)

error