Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfântul IOAN SCĂRARUL

Sfântul IOAN SCĂRARUL

Fericit eşti…

“Fericit este cel ce are faţă de Dumnezeu un dor asemănător celui pe care-l are îndrăgostitul nebun faţă de iubita lui.

 

Fericit este cel ce s-a făcut atât de râvnitor în virtuţi, pe cât sunt de atenţi în râvna lor soţii faţă de soţiile lor.

Cel ce iubeşte cu adevărat, îşi închipuie pururea faţa celui iubit şi o îmbrăţişează cu dulceaţă în lăuntrul său. Unul ca acesta nu se mai poate linişti nici în somn de dorul aceluia, ci şi atunci se îndeletniceşte cu cel dorit. Aşa se întîmplă cu fiinţele trupeşti, aşa cu cele netrupeşti.

Dacă faţa celui iubit ne preschimbă în chip vădit pe toţi şi ne face luminoşi, veseli şi neîntristaţi, ce nu poate face faţa Stăpânului, când vine în chip nevăzut în sufletul curat?

Fericit este cel ce stă în rugăciune în faţa Domnului, precum stau slujitorii în faţa împăratului. Fericit este cel ce se nevoieşte să placă aşa de neîntrerupt Domnului, pe cît oamenilor. Nu se lipeşte pruncul de sânul mamei, cum obişnuieşte fiul iubirii să se lipească totdeauna de Domnul.”

Sfântul IOAN SCĂRARUL (579-606)

“Scara dumnezeiescului urcuş”, Filocalia X, trad. Pr. Dumitru Stăniloae,

Editura Humanitas, Bucureşti, pp. 400-402

Iubirea

Iata-ne la sfîrsitul studiului Scarii Sfîntului Ioan: treapta treizecea. Sfîntul Ioan începe în felul acesta: „Iar acum, dupa toate cele spuse înainte, ramîn acestea trei, legatura care tine si strînge toate: credinta, nadejdea si dragostea. Dar mai mare decît toate este dragostea. Caci Dumnezeu se numeste dragoste” (1Corinteni 13, 13).

Dupa cum ziceam si la începutul studiului nostru, Scara dumnezeiescului urcus e o cale spre unirea cu Dumnezeu, care este însasi tinta vietii duhovnicesti, anume comuniunea directa, nestînjenita si netulburata cu Sfînta Treime.

Toate cele ce s-au spus în aceasta lucrare de catre Sfîntul Ioan, cele negative si cele pozitive, au fost zise avînd în vedere acest scop: sa ne pregateasca sa-L cunoastem pe Dumnezeu si, cunoscîndu-L pe Dumnezeu, sa avem viata vesnica.  (mai mult…)

Nu face pe deșteptul în cuvintele rugăciunii tale!

„Una este înfățișarea celor ce se roagă, dar în același timp, felurită și deosebită. Unii se înfățișează ca unui Prieten și Stăpân, aducându-I lauda și cererea pentru alții, și nu pentru ei. Alții vin să ceară bogăție și slavă, și îndrăzneală mai multă; alții, să se roage să fie izbăviți de dușmanii lor. Unii cer să capete o oarecare dregătorie; alții, desăvârșita scăpare de vreo datorie; alții eliberarea din închisoare; alții iertarea de niscaiva vinovății. (mai mult…)

Clevetirea este fiica urii.

Nimeni, socotesc, dintre cei ce judecă sănătos nu va tăgădui că din ură şi din ţinerea de minte a răului se naşte clevetirea. De aceea, s-a şi rânduit aceasta după părinţii ei, ca într-un lanţ. Clevetirea este fiica urii. O boală subţire, dar o lipitoare grasă, ascunsă şi tăinuită, care suge şi seacă sângele iubirii. E făţărnicirea iubirii, pricinuitoarea întinăciunii şi poverii inimii. (mai mult…)

Fericit este cel ce …

“Fericit este cel ce are faţă de Dumnezeu un dor asemănător celui pe care-l are îndrăgostitul nebun faţă de iubita lui.

Fericit este cel ce s-a făcut atât de râvnitor în virtuţi, pe cât sunt de atenţi în râvna lor soţii faţă de soţiile lor. (mai mult…)