Home Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare

„Să nu uiți să mulțumești pentru toate”

Nimeni dintre noi, dacă vrea să fie socotit înțelept, să nu uite să mulțumească pentru tot ce i se întâmplă în viață. Însă cei mai mulți dintre oameni fac precum cei nemulțumitori: disprețuiesc cele ce au și doresc cele ce le lipsesc. Robul e nemulțumit că nu-i liber. Cel născut liber e nemulțumit că nu s-a născut în altă țară, mai cu vază, că nu-i dintr-o familie renumită prin noblețe, care să fie celebră. Cel de neam slăvit se plânge că nu-i putred de bogat; cel bogat se întristează că nu-i stăpân peste orașe și popoare; generalul se plânge că nu-i împărat, împăratul se plânge că nu stăpânește toată lumea de sub soare. Toate acestea îi conving pe aceștia că nu trebuie să mulțumească Binefăcătorului pentru ceva.

Noi însă, lăsând la o parte supărarea pentru cele ce ne lipsesc, să ne învățăm a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru cele ce avem. (mai mult…)

error

Sfântul Ierarh Vasile cel Mare – scrisoare către prietenul Grigorie

EPISTOLA 2 – Către prietenul Grigorie

I

Am recunoscut scrisoarea ta, ca şi cei care recunosc pe copiii prietenilor lor după asemănarea pe care aceştia o au cu părinţii lor. Căci să nu spui că înfăţişarea (configuraţia) locului nu determină şi o importantă punere în mişcare, prin provocarea, în sufletul tău, a unei anumite dispoziţii ca să trăieşti împreună cu noi, înainte de a cunoaşte ceva despre modul şi forma vieţii noastre, aceasta fiind în realitate propria ta gândire, demnă îndeosebi de sufletul tău, care ia în calcul toate cele pământeşti, aşa încât nimic (să nu lipsească) în compararea fericirii care ne aşteaptă potrivit făgăduinţelor. Dar eu, câte fac eu însumi în această pustie noaptea şi ziua, mă ruşinez să le descriu, căci am părăsit într-adevăr viaţa de lume (civilă), ca pricinuitoare de nenumărate rele, dar n-am reuşit să mă părăsesc pe mine însumi. (mai mult…)

error

De ce ne pedepseşte Dumnezeu ?

Sfântul Vasile cel Mare

Un lucru trebuie să avem clar în minţile noastre: că o data ce suntem făptura bunului Dumnezeu, că o dată ce suntem păziţi de El, Care rânduieşte pentru noi şi pe cele mici şi pe cele mari, urmează că nu putem suferi ceva fără voia lui Dumnezeu şi că nici una dintre suferinţele noastre nu este spre vătămarea noastră sau spre ceva asemănător; şi deci nu trebuie, să ne închipuim pentru noi o situaţie mai buna.

Morţile vin de la Dumnezeu ; dar moartea nu este un lucru rău, afară numai dacă-mi vorbeşti de moartea păcătosului; că pentru păcătos eliberarea de suferinţele de pe pământ este început al chinurilor din iad, iar suferinţele din iad nu au autor pe Dumnezeu, ci pe noi înşine, începutul şi rădăcina păcatului stă în noi şi în libertatea voinţei noastre. (mai mult…)

error