Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Strangeti faramiturile

Strangeti faramiturile

Pâinea lui Dumnezeu

Fragment din vorbirea fratelui Popa Petru(Batiz) la nunta de la Ceişoara – duminică,30 iunie 1974

Când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie şi treceau marea, ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase, şi Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic şi marea era întărâtată. După ce au vâslit cam douăzeci şi cinci sau treizeci de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare şi apropiindu-Se de corabie. Şi s-au înfricoşat. Dar Iisus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeţi!” Voiau deci să-L ia în corabie. Şi corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau.

Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie şi că Iisus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. (mai mult…)

Învăţăturile străine – Materiale străine

Traian Dorz

Suntem cu toţii mădulare unii altora.

Suntem cu toţii părtaşi într-o Lucrare mare, uriaşă.

Şi frăţia voastră faceţi parte din Lucrarea Oastei Domnului.

Lucrarea Oastei se întinde nu numai de la o margine a ţării la cealaltă. Sau acuma… a depăşit de mult hotarele ţării noastre. De la o margine a lumii la cealaltă. Şi (ea) se întinde şi de la anul 1923 când a început Lucrarea aceasta şi până unde o va duce Dumnezeu. Noi toţi suntem trecători. Lucrarea este de durată eternă. Avem răspundere în Faţa Lui Dumnezeu, în faţa istoriei, în faţa urmaşilor şi în faţa înaintaşilor noştri de felul cum ne încadrăm noi lucrul nostru în marea şi sfânta Lucrare a Lui Dumnezeu şi a înaintaşilor noştri, pe temelia aceasta.

Simţiţi-vă această răspundere!

Dacă vă veţi simti această răspundere, simţământul acesta de răspundere în Faţa Lui Dumnezeu, conştiinţa acestei datorii, nu vă va lăsa să lucraţi oricum. Nu vă va lăsa să mai strângeţi materiale străine: învăţături de la străini; de la potrivnici; de la dezbinători şi tulburători şi să le asezaţi în Lucrarea aceasta, stricând zidul şi tulburând Lucrarea Lui Dumnezeu.

Învăţăturile străine sunt ca nişte materiale străine care strică Faţa Lucrării Lui Dumnezeu şi deranjează zidăria şi frumuseţea acestei Lucrări. Dumnezeu ne-a lasat nouă aici un dreptar după care să umblăm. Dreptarul este învăţătura. Şi înaintaşii nostri nu ne-au lăsat în necunoştintă de acest lucru. Sfântul Cuvânt a Lui Dumnezeu ne-a fost explicat limpede şi clar. (mai mult…)

Strângeţi fărămiturile

[Toţi cei care, în viaţă, crucea ca jugul aţi purtat] Ioan Opriș, fragment din vorbirea de la nunta de la Vălani – 4 iulie 1976 

Fraţilor dragi şi surorilor scumpe! Gura Domnului ne grăieşte prin gura proorocului Solomon la 8, 17: „Eu iubesc pe cei ce Mă iubesc şi pe cei ce Mă caută cu tot dinadinsul. Mă las să fiu găsit de ei”.
Pe cine iubeşte Domnul Iisus? Pe cei ce-L iubesc pe El şi Se lasă găsit de cei ce-L caută cu tot dinadinsul.

În Matei 11, 28 zice: „Veniţi la Mine voi, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu, că este bun, şi sarcina Mea, că este uşoară. Şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima. Şi veţi avea odihnă pentru sufletele voastre”.
E un cuvânt din două sau trei versete, care se aude foarte mult prin adunările noastre. Dar aceste versete trebuie bine ascultate, bine judecate, bine pătrunse, bine pronunţate, bine rumegate… Ele trebuie neapărat înţelese. După ce-l cheamă pe fiecare la Sine, după aceea le spune imediat tuturor: „Luaţi jugul Meu, că este bun, şi sarcina Mea, că este uşoară!…” (mai mult…)