Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Taina vieţii : popas sufletesc duhovnicesc

Taina vieţii : popas sufletesc duhovnicesc

Îndemnuri apostolice şi patristice

„Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu care întrece orice
Read more

Cum stăm faţă în faţă cu neprevăzutul? Care ne este starea sufletească?

„Acei optsprezece inşi peste care s-a surpat turnul în Siloam şi i-a omorât, gândiţi, oare, că au fost ei mai greşiţi decât toţi locuitorii din Ierusalim? Nu! Zic vouă: dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel” (Lc 13, 4-5). Păstraţi şi meditaţi la acesta cuvânt din Sfânta Evanghe-lie, voi, tovarăşii mei
Read more

TREBUINŢELE NOASTRE ÎN LUMINA HARULUI DUMNEZEIESC

„Iar Dumnezeul meu va împlini toată lipsa voastră după bogăţia Sa cu slavă întru Hristos Iisus” (Flp 4, 19). La cea dintâi vedere a acestui verset, ni se arată grija deosebit de părintească pentru copiii săi sufleteşti, pentru trebuinţele lor trupeşti, sufleteşti şi duhovniceşti, încredin-ţând pe fiecare fiu al
Read more

„ŞTIU CĂ PE IISUS CEL RĂSTIGNIT ÎL CĂUTAŢI”

Cu aceste cuvinte fericite, Sfintele Femei Mironosiţe au fost întâmpinate de înger (cf. Mt 28), ştiind că ele pe Iisus cel Răstignit Îl căutau. Dar această căutare a Celui Viu între cei morţi nu mai era de actualitate. Iisus Mântuitorul înviase. Îngerul Domnului cunoştea dorul şi dragostea ce ardeau fără mistuire
Read more
  • 1
  • 2
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!