Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Timp de pregătire şi har

Timp de pregătire şi har

Citirea Cuvântului lui Dumnezeu trebuie însoţită de ascultare

Cuvântul lui Dumnezeu este hrană dătătoare de viaţă, atât pentru slujitorii săi, cât şi pentru credincioşi. Este apă vie, este pâinea vieţii. Slujirea Cuvântului (cf. Fapte 6, 4) are dublu înţeles, anume acela de a fi învăţat şi de a învăţa pe alţii, adică osteneala „cu Cuvântul şi cu învăţătura” (I Tim 5, 17).
Read more

MÂNTUITORUL IISUS CITEŞTE, ÎNVAŢĂ ŞI PREDICĂ EVANGHELIA

Iisus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evangheliea Împărăţiei, tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod (cf. Mt 4, 23). El zicea: „S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dum-nezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Mc 1, 14-15). El învăţa pe
Read more