Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Timp de pregătire şi har

Timp de pregătire şi har

Citirea Cuvântului lui Dumnezeu trebuie însoţită de ascultare

Cuvântul lui Dumnezeu este hrană dătătoare de viaţă, atât pentru slujitorii săi, cât şi pentru credincioşi. Este apă vie, este pâinea vieţii. Slujirea Cuvântului (cf. Fapte 6, 4) are dublu înţeles, anume acela de a fi învăţat şi de a învăţa pe alţii, adică osteneala „cu Cuvântul şi cu învăţătura” (I Tim 5, 17).
Read more

„Cuvântul lui Dumnezeu este destoinic să judece simţirile şi cugetările inimii.”

Prin această însuşire ce o are Cuvântul lui Dumnezeu, ni se arată destoinicia de a pătrunde toate tainele fiinţei umane, dar şi capacitatea de a cântări gândurile, simţămintele şi intenţiile: lauda sau osânda. Mântuitorul fericeşte pe „cei cu inima curată” (Mt 5, 8). Şi mai spune că „din inimă ies: gânduri rele,
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!