Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Timp de pregătire şi har

Timp de pregătire şi har

Mântuitorul Iisus trimite Apostolilor pe Duhul Sfânt, rânduind Taina Sfântului Mir

„În ziua Cincizecimii, după multele zile de rugăciune şi aşteptare, deodată, a venit din cer fără de veste un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi eu şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut […]
Read more

Mântuitorul Iisus dă putere Apostolilor să împărtăşească credincioşilor haruri deosebite şi tainele mântuirii

Iisus S-a suit pe munte. A chemat la Sine pe cine a voit, şi ei au venit la El. A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine şi să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat putere să vindece bolile şi să scoată demonii (cf. Mc 3, 13-15; 16, 15-18; Fapte 20, 28). Ce sunt […]
Read more

Mântuitorul Iisus dă putere Apostolilor să alunge duhurile necurate

„Vindecaţi pe cei bolnavi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, scoateţi afară demonii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi” (Mt 10, 8). „Le-a dat putere şi stăpânire peste toţi demonii şi să vindece bolile” (Mc 16, 17-18). „I-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduiască pe
Read more
  • 1
  • 2
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!