Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Timp de pregătire şi har

Timp de pregătire şi har

Despre naşterea din nou. Ce este şi care sunt roadele ei

Dumnezeu are două locuinţe: una în cer şi pretutindeni, iar a doua în inima omului. Pe temeiul celei de a doua se clădeşte Împărăţia Cerurilor. Satana, care-L imită pe Dumnezeu, are şi el tot două locuinţe; una în iad, şi a doua în inima omului. Pe temeiul celei de a doua se clădeşte împărăţia iadului, […]
Read more

„Cuvântul lui Dumnezeu este destoinic să judece simţirile şi cugetările inimii.”

Prin această însuşire ce o are Cuvântul lui Dumnezeu, ni se arată destoinicia de a pătrunde toate tainele fiinţei umane, dar şi capacitatea de a cântări gândurile, simţămintele şi intenţiile: lauda sau osânda. Mântuitorul fericeşte pe „cei cu inima curată” (Mt 5, 8). Şi mai spune că „din inimă ies: gânduri rele,
Read more

Cuvântul lui Dumnezeu este viu etern, ca Dumnezeu Care l-a dat

Cuvântul lui Dumnezeu este viu, direct, opus noţiunii mort. El face fiinţa vie, mişcătoare, dă putinţa de a se dezvolta, a se înmulţi. Toate în lumea aceasta au o durată relativă. Pot trăi ani, luni sau zile. Când spunem despre Cuvântul lui Dumnezeu că este viu nu vorbim ca despre ceva care trece. Cuvântul lui
Read more