Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Traian Dorz

Traian Dorz

Eu vreau să vin

Eu vreau să vin, Iisuse, acum când m-ai chemat, în slujba Ta frumoasă, pe drumul Tău curat; ajută-mi, Domnul meu Iisus, la hotărârea care-am pus. Eu vreau să-Ţi fiu, Iisuse, un fiu ascultător, iau crucea Ta cea dulce şi jugul Tău uşor; ajută-mi, Domnul meu Iisus, ca să le port cum Tu mi-ai spus. Eu […]
Read more

Cuvântul Domnului este încercat

Dumnezeul nostru veşnic a prevestit prin cuvintele Sale tot viitorul pe care noi aveam nevoie să-l cunoaştem ca să ne mântuim; cunoscute Îi erau Domnului toate cele ce aveau să se întâmple, cu mult înainte de a se întâmpla, pentru ca oamenii să le asculte cu toţii (Deut. 18, 15). Şi să le împlinească. Domnul […]
Read more

Depărtează cuvântul mincinos

Tot cuvântul mincinos şi lumesc este de la diavolul. Dar toate cuvintele Sfintelor Scripturi sunt de la Dumnezeu. Marii oameni sfinţi care le-au scris au fost inspiraţi de la Duhul Sfânt şi, prin ei, Însuşi Dumnezeu ne-a făcut nouă cunoscute voile Sale, căile Sale, condiţiile Sale mântuitoare pentru noi. Aleşi din
Read more

Omul nelegiuit

Soţule nelegiuit, soţia ta îngrozită fuge pe la vecini; ea, pe care ai luat-o ca să-i fii un ajutor şi o bucurie, te priveşte cu spaimă şi se teme de tine ca de un călău. Trezeşte-te! Copiii tăi înspăimântaţi te aşteaptă tremurând, ca pe o fiară. Trezeşte-te! Părinţii tăi îngroziţi plâng cu inima zdrobită din […]
Read more

Înfuriatul face mult rău

Un om mânios stârneşte multe certuri şi un om înfuriat zdrobeşte multe inimi. El zdrobeşte întâi inima Tatălui Ceresc şi inima Domnului Iisus şi Îl întristează pe Duhul Sfânt (Efes. 4, 30). Zdrobeşte inima părinţilor, a fraţilor sau a fiilor săi. Zdrobeşte inima soţului sau a soţiei. Zdrobeşte avutul altora.
Read more

Doamne, ține seama

Doamne, ţine seama, ţine de oricine face bine, că acela-i tot cu Tine şi când pleacă şi când vine, voia Ta voind s-o facă şi când vine şi când pleacă. Doamne, apără şi-ajută viaţa care Ţi-e plăcută, bunătatea neştiută şi iubirea netrecută, că aceasta cât trăieşte numai voia Ta doreşte. Doamne, mângâie şi-alină
Read more