Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Tudosanu Ancuța

Tudosanu Ancuța

„Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.”

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură? Două pietre mari se pun pe inima omului când face neascultare de această poruncă: răutatea și minciuna. Dumnezeu se adresează fiecăruia în parte ca un părinte iubitor, noi suntem cei care alegem să ascultăm sau nu. Când suntem strigați, răspundem sau ne împotrivim.
Read more

Sfântul Simeon Noul Teolog – Puţină învăţătură despre fire, privind creaţia lumii şi zidirea lui Adam.

Dumnezeu nu a dat la început primilor oameni zidiţi numai raiul, cum socotesc unii, nici nu l-a făcut numai pe om nestricăcios, ci cu mult mai mult şi înaintea lui, tot pămîntul acesta pe care îl locuim şi toate cele de pe pămînt, ca şi cerul şi cele din el, aducîndu-le la fiinţă în cinci […]
Read more

Ce putere are citirea Psaltirii și care e baza teologică a citirii ei?

 Psaltirea este definită ca fiind o carte bisericească de ritual care cuprinde psalmi atribuiți lui David și care face parte din Vechiul Testament. Am întalnit ca definiție a Psaltirii : fiind firul aurit ce trece prin frumosul veșmânt care este Slujba divină a Bisericii Ortodoxe. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că
Read more

Cum ar trebui să cultivam răbdarea și smerenia?

Pentru a putea răspunde, trebuie să vedem definiția teologică celor doi termini. Răbdarea este definită în dicționar ca fiind capacitatea firească de a suporta greutăți fizice sau morale. Trecută la virtute răbdarea ne face să suportăm răstriștile cu bărbăție fără a cârti. Smerenia este definită ca o atitudine
Read more

Cum ar trebui să mă raportez față de semenul meu din perspectiva Sfinților Părinți?

Cuviosul Porfirie ne îndeamnă: Dragostea pe care o avem pentru aproapele nostru întărește și înmulțește dragostea pentru Dumnezeu. Aceasta este a doua poruncă pe care ne-o dă Domnul nostru Iisus Hristos: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este
Read more
  • 1
  • 2