Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Vasile Pavel

Vasile Pavel

PĂCATUL ŞI HARUL

Haideţi să ne întrebăm fiecare dintre noi şi să pătrundem în starea noastră cea sufletească! Cât de departe suntem noi faţă de primii noştri fraţi creştini! Faţă de cei care au primit pentru prima dată, în mod atât de cutremurător, mărturisirea Sfinţilor Apostoli şi peste care harul lui Dumnezeu totdeauna se vărsa din belşug.

M-am întrebat, stând şi aseară şi ascultând Cuvântul… M-am întrebat cutremurat şi astăzi… Să privim la felul adunărilor primilor noştri fraţi creştini şi la adunările noastre de astăzi…

Vorbirea fratelui Vasile Pavel la nunta de la Corocăieşti – mai 1978

Slăvit să fie Domnul!

Scumpii noştri fraţi şi surori! Mântuitorul nostru scump totdeauna când a venit în mijlocul mulţimii şi a stat în mijlocul celor ce erau bolnavi, necăjiţi şi suferinzi, le vorbea în aşa fel, încât chiar vrăjmaşii Lui au fost siliţi să mărturisească despre El… Chiar cei ce veneau să-L ispitească… Chiar cei ce veneau să pună mâinile pe El şi să-L oprească să nu mai vorbească… Toţi aceştia erau siliţi de privirea Lui. Erau siliţi de blândeţea Lui şi de bunătatea Lui cu care se purta faţă de toţi, după ce mergeau la mai-marii lor, să mărturisească ei înşişi cu gurile lor: „Noi niciodată n-am auzit pe nimeni vorbind în felul în care a vorbit Omul Acesta!”

Dacă noi suntem conştienţi acum de prezenţa lui Iisus Hristos în mijlocul nostru astăzi şi în această clipă, am putea spune şi noi aşa, auzind cuvintele sfinte ale lui Dumnezeu pe care le auzim, pe care le ascultăm şi azi. (mai mult…)

”De ce nu mai este har peste întâlnirile noastre frăţeşti?…”

Rusalii 1988

 

Să privim la felul adunărilor primilor noştri fraţi creştini şi la adunările noastre de astăzi…

Pe drept cuvânt, poetul nostru scump spune:

Să fie oare toate acestea în zadar?

Sunt minţi prea mult uscate,

ori sunt prea mari păcate,

de nu mai este har?”

M-am întrebat şi aseară şi mă întreb şi acum: De ce?

Şi să ne întrebăm fiecare: în casele noastre, în adunările noastre – acolo unde suntem fiecare puşi să lucrăm – oare chiar aşa să fie? Să se împlinească chiar în viaţa noastră şi chiar cu noi acest cuvânt atât de greu, acest adevăr atât de cutremurător? Să fie prea mari păcate în viaţa noastră? Pentru că, ce altceva poate să alunge harul lui Dumnezeu dintre noi? (mai mult…)

Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus

Vorbirea fratelui Vasile Pavel
la nunta de la Corocăieşti – mai 1978

Slăvit să fie Domnul!

Scumpii noştri fraţi şi surori! Mântuitorul nostru scump totdeauna când a venit în mijlocul mulţimii şi a stat în mijlocul celor ce erau bolnavi, necăjiţi şi suferinzi, le vorbea în aşa fel, încât chiar vrăjmaşii Lui au fost siliţi să mărturisească despre El… Chiar cei ce veneau să-L ispitească… Chiar cei ce veneau să pună mâinile pe El şi să-L oprească să nu mai vorbească… Toţi aceştia erau siliţi de privirea Lui. Erau siliţi de blândeţea Lui şi de bunătatea Lui cu care se purta faţă de toţi, după ce mergeau la mai-marii lor, să mărturisească ei înşişi cu gurile lor: „Noi niciodată n-am auzit pe nimeni vorbind în felul în care a vorbit Omul Acesta!”

Dacă noi suntem conştienţi acum de prezenţa lui Iisus Hristos în mijlocul nostru astăzi şi în această clipă, am putea spune şi noi aşa, auzind cuvintele sfinte ale lui Dumnezeu pe care le auzim, pe care le ascultăm şi azi. (mai mult…)