Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Visarion Ţuţu

Visarion Ţuţu

RODUL VIEI

Slăvit să fie Domnul!

Evanghelia după Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 21, începând cu versetul 33, spune aşa:

„Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea şi a zidit turn. Apoi a dat-o unor vieri şi a plecat în altă ţară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alţi robi, mai mulţi decât cei dintâi. Şi vierii i-au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând: «Vor primi cu cinste pe fiul meu!».

Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: «Iată moştenitorul! Veniţi să-l omorâm şi să punem stăpânire pe moştenirea lui». Şi au pus mâna pe el, l‑au scos afară din vie şi l-au omorât.

Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora?” Ei I-au răspuns: „Pe ticăloşii aceia, ticălos îi va pierde, şi via o va da altor vieri, care îi vor da rodurile la vremea lor”.

Iisus le-a zis: „N-aţi citit niciodată în Scripturi că: «Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri»? (…) Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera”.

După ce au auzit pildele Lui, preoţii cei mai de seamă şi fariseii au înţeles că Iisus vorbeşte despre ei şi căutau să-L prindă; dar se temeau de noroade, pentru că ele Îl socoteau drept prooroc. (mai mult…)

CLIPE, LOCURI ŞI OAMENI SFINŢI

Vorbirea fratelui Visarion Ţuţu

de la adunarea din a doua seară de priveghere a fratelui Popa Petru

Slăvit să fie Domnul!

Iubiţii noştri, poate că cea mai mare parte dintre noi, cei care suntem aici, cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu. Şi, mai mult decât atâta, poate că suntem aici unii care de ani şi chiar de zeci de ani de zile umblăm pe ca1lea aceasta a Domnului nostru Iisus Hristos, pe calea aceasta a frăţietăţii noastre, a Lucrării noastre scumpe şi dragi. Şi cred că, pentru majoritatea dintre noi, poate faptul acesta [al trecerii din viaţă a fratelui Petre] n-a fost o surprindere. De ce? Pentru că socotim că fiecare dintre noi am înţeles din Cuvântul lui Dumnezeu că viaţa noastră este trecătoare, iar casa noastră cea dragă şi veşnică este cea de Sus. Şi că majoritatea dintre noi care-L urmăm pe Domnul şi-L iubim pe Domnul poate nu ne-am legat inima de lucrurile acestea care sunt aşa de trecătoare, aşa de pieritoare. De aceea, în cazul acesta, iubiţii noştri, credem că ştim fiecare dintre noi că, mai devreme sau mai târziu, la fel trebuie să trecem şi noi pe drumul acesta spre viaţa cea de dincolo, spre viaţa cea de veci. (mai mult…)