Meditaţii Traian Dorz

EU ÎL CUNOSC… VIN DE LA EL

Eu Îl cunosc, căci vin de la El şi El M-a trimis.

Ce liniştită măreţie,
ce cutremurătoare siguranţă,
ce părtăşie desăvârşită cuprinde această slăvită declaraţie a Domnului Iisus!…
Pe Atotputernicul Făcător şi Nemărginitul Dumnezeu,
Izvorul şi Viaţa tuturor celor văzute şi nevăzute, Eu Îl cunosc – a spus El. Adică: Eu L-am pătruns,
căci Eu vin de la El – adică din El –
fiindcă El M-a trimis, adică din El M-am exteriorizat…

Ce desăvârşită identificare cu Dumnezeu, adică identificare de Dumnezeu este aceasta!
Lumina unică – Dumnezeu. Pare Două. Dar numai pare Două. Fiindcă lucrarea mântuirii noastre o cerea… Însă ea a fost Una dintotdeauna şi pe totdeauna (Ioan 10, 30).
Ce altceva înseamnă cuvintele acestea: Cine crede în Mine crede în Cel ce M-a trimis pe Mine,
cine Mă vede pe Mine Îl vede pe El…
Cine Mă ascultă pe Mine Îl ascultă pe El…
Eu sunt în El şi El este în Mine, să credeţi aceasta (Ioan 12, 44-45; 14, 9-11).
Adică Eu sunt El, El este Eu – credeţi!
Chiar dacă acuma vi se pare cu neputinţă de înţeles cum se poate. Acesta este Adevărul pe care, ca să vă mân¬tuiţi, trebuie să-l credeţi.

De aceea Solia adusă de Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care este Dumnezeu veşnic (Isaia 9, 6),
cu nume nebănuit (Apoc. 2, 17)
şi cu stăpânire nemărginită (Rom. 14, 9),
este absolut şi întru totul adevărată,
iar cine se bizuieşte pe El poate fi temeinic zidit şi absolut sigur că stă în adevărul biruitor şi în siguranţa mântuitoare.
Acest lucru îi va da o evlavioasă smerenie şi o recunoscătoare iubire cu fapta şi cu ascultarea
pe toată calea vieţii, până la sfârşit,
în credinţa lui Hristos.

Doamne Iisuse, Marele nostru Dumnezeu, Una şi Unul cu Tatăl,
aplecându-ne înaintea Feţei Tale, ne închinăm Ţie şi Te slăvim cu recunoştinţă pentru Harul cel mare al Tatălui şi Dumnezeului nostru,
pe care, din nemărginita dragoste pentru noi, ai venit să ni-l aduci.
Credem din tot sufletul nostru în tot ce eşti şi în tot ce ne-ai spus
şi, primind din toată inima Solia Sfintei Tale Evanghelii, dorim să Te urmăm cu ascultare unică, după cum şi Tu eşti Una cu Tatăl (Ioan 17, 21).
Amin.

Traian Dorz, din “Hristos – Învăţătorul nostru”

Lasă un răspuns