Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Eu,Ioan, fratele vostru

Eu,Ioan, fratele vostru

Eu,Ioan, fratele vostru

O, ce dar mare de la Dumnezeu sunt pentru noi fraţii bătrâni, lucrătorii statornici, scriitorii credincioşi, ostenitorii harnici, care din tinereţea lor au devenit ucenici ai Domnului Hristos!

Care neîncetat au stat cu El în toate necazurile şi luptele Lui.

Care zi şi noapte au ascultat cuvintele Lui şi au adâncit tainele Lui.

Care, primind pâinea din Mâinile Domnului, nu şi-au păstrat nimic pentru ei, ci ne-au împărţit-o mai departe nouă, mulţimii flămânde.

Care, primind învăţătura sănătoasă, au păstrat-o nestricată, neadăugată şi nescăzută, întocmai cum au primit-o, şi întocmai aşa ne-au transmis-o şi nouă, ştiind bine că numai în felul acesta noi vom putea fi părtaşi deplin împreună cu ei la aceeaşi muncă şi la aceeaşi răsplată.

Credinţa se primeşte prin auzirea învăţăturii. Nimeni nu poate crede până nu aude mai întâi. Nimeni nu poate face ceva până ce nu-i învăţat mai întâi ce să facă şi cum să facă.

Şi fiecare va face după cum i s-a spus. Fiecare va crede după cum a fost învăţat. Fiecare va căpăta credinţa după cum i s-a dat învăţătura.

O credinţă curată şi dreaptă nu poţi avea decât din învăţătura cea curată şi dreaptă. Iar învăţătura dreaptă şi curată n-o poate da decât un învăţător curat şi drept.

Iată de ce Ioan, marele şi sfântul nostru frate bătrân şi binecuvântat, este de un preţ unic şi veşnic, fiindcă el a fost nu numai atât de folositor lui Dumnezeu, ci şi atât de necesar pentru noi.

O, ce puţini fraţi sfinţi mai avem noi azi!

O, ce puţini scriitori sfinţi, ce puţini învăţători sfinţi şi ce puţini profeţi sfinţi…

Ei sunt acei vizionari care au ochii pătrunzători cu care străbat viitorul, acel duh înzestrat cu care pătrund tainele şi acel simţământ fierbinte cu care se golesc pe ei pentru ca să ne umple pe noi.

O, cât de puţin îi preţuim când îi avem şi cât de mult îi vom plânge mâine, când nu-i vom mai avea…

Preabunule, Preamilostivule, Preaiubitule Doamne, Te rugăm, răsplăteşte-i pe sfinţii Tăi scriitori şi profeţi care au văzut Lumina şi ne-au arătat-o. Care au primit tainele Tale şi ni le-au împărţit.

Care au aflat Adevărul şi ni l-au descoperit şi nouă. O, ce mari şi folositori au fost, dar şi ce puţin preţuiţi! Nu ne lăsa, Doamne, fără ei!

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *