Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Evanghelia de Duminică: ”Luminătorul trupului este ochiul”.

Evanghelia de Duminică: ”Luminătorul trupului este ochiul”.

Evanghelia de Duminică: ”Luminătorul trupului este ochiul”.

Lumina ochilor şi lumina sufletului

 Cât de scumpi ne sunt ochii şi vederea. Pentru toţi banii şi toate bogăţitle lumii nu ne-am da ochii şi vederea. Tot aşa de scumpă trebue să ne fie si vederea, lumina cea sufletească. Şi lumina noastră cea sufletească aceasta este: ”Eu sunt lumina lumit — a zis Iisus — tot cela ee vine după mine nu va umbla în întuneric”…, dar noi um-blăm în întuneric de păcate şi purtări slabe şă aceasta este o dovadă că ni s’au stricat ochii cei sufleteşti şi vederca cea sufieteasă. Patimile cele rele şi păcatale sunt tot atâtea boli care ne strică vederea şă ochii sufletului nostru. Chipul de mai sus ne arată pe un bolnav de ochi cum îngenunghiază înaintea lui Iisus şi cere tămăduire. Îngenunchează şi tu cetitorule înaintea lui Iisus cu ochii sufletului tău orbiţi de patimi şi cu vederea ta cea sufictească stricată de păcate şi îți cere de la El tămăduire.

 Nu puteți sluji la doi domni!…

 zice mal departe evanghella. Dar greşala aceasta este că cei mai mulţi creştini caută să slujească la doi domni: şi lui Dumnezeu şi lui Mamona. Bagă de seamă, cetitorute că şi tu faci aşa de câteori dimineaţa te închini lui Dumnezzu, dar mal târziu faci închinăciuni şi diavolului cu sudalme şi alte păcate. Şi tu faci aşa de câteori Dumineca o împarţi în două adecă înainte de amiază te închini cu rugăciuni şi cântări în biserica lui Dumnezeu, dar după amiază închini cu păharul şi te închini cu beţii şi înjurături în cealaltă biserică: la crâşmă, ca să dai şi dracului partea lui de slujbă. Şi în câte alte feluri slujesc creştini la cei 2 domni… mai ales în ziua de azi.

 ”Căutați mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu”

  zice mai departe evanghelia, căci dacă veți căuta pe Dumnezeu şi poruncile Lui, atunci toate lipsurile se vor adăuga vouă Adevărul din aceste vorbe l-ați putut băga de seamă şi voi în viața voastră. De câte ori ați stăruit în rugăciune, ați fost curați în traiul, în purtările şi faptele voastre şi ați grijit ca aceste purtări să fie şi în casele voastre, ați văzut că toate ale voaste vă merg înainte cu bine în semnul că ați căutat mai întâi pe Dumnezeu şi astfel El s’a îngrijit şi de lipsurile voastre. Şi iarăși de căte ori ați apucat pe căi rele, de sudalme, beții, vicleşug şi ați lăsat să iasă şi din casa voastră cele bune şi si intre cele rele, ați văzut că şi afacerile voastre merg spre rău în semnul şi mustrarea că n’ați căutat pe Dumnezeu mai întâi şi aşa nici El nu va sprijinit cu nici un ajutor.

 Acest adevăr îl vedem apoi mărit şi în vremile noastre. Vorbele lui Iisus: (Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu) sunt parcă un strigăt de mustrare şi chemare pentru vremurile şi oamenii noştri. De ani de zile s’au slobozit peate noi necazuri, greutăți şi frământări din care nu mai putem scăpa şi nu vom putea scăpa până când nu ne vom întoarce către Dumnezeu cu purtările noastre. Până când omenirea şi oamenii vor sluji mereu lui Mamona şi vor stărui să lase ”Împărăția lui Dumnezeu” îndătrătul tuturor afacerilor nici un pas spre linişte şi bine nu vor putea face. Toate frământările, aşteptărlie şi suspinările oamenitor după vremuri mai bune vor fi zadarnice, până când oamenii nu vor înțelege glasul şi chemarea blândului Iisus : ”Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu şi dreptatea lui”…

 I. Tâlcuitor.

 din foaia ”Lumina Satelor”, Anul III, Nr. 26, Sibiu, Duminică 6 Iulie 1924

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *