Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!

Event Details

Loading Evenimente
  • Acest eveniment a trecut.
  • STARTfeb. 8th - 8:00am

  • ENDfeb. 9th - 5:00pm

  • VENUE

Adunarea de comemorare a Părintelui Iosif Trifa

Cu binecuvântarea Înaltpreasfin­ţiei Sale, Dr. Laurenţiu Streza, Mi­tro­politul Ar­dea­lului, comemorarea din acest an a tre­cerii la Domnul a Părin­telui Iosif Trifa, în­te­meietorul pă­mântesc al Oastei Dom­nului, va avea loc în zilele de 8 şi 9 fe­bruarie.

Sâmbătă, 8 fe­bru­­arie, în­ce­pând cu orele 8:30, se vor des­făşura, în Aula Casei Oastei, lucrările Sfatului Fră­ţesc Lăr­git al Oastei Dom­­nului.

De asemenea, sâm­bătă, între orele 14:00 – 17:00, va avea loc, la Casa Oas­tei, Adunarea de Tineret.

În continuare, la orele 17:30, din cur­tea Casei Oas­tei, strada Ch. Darwin, nr. 11, se va pleca, în coloană de marş ostăşesc, către Catedrala Mitropolitană, pentru a participa la slujba Vecerniei, ce va începe la orele 18:00, după care, tot în Catedrală, în continuare se va desfăşura Adunarea Oastei Domnului.

A doua zi, duminică, la orele 6:30, co­­loana ostăşească va porni de la Casa Cen­trală a Oastei către Cimitirul Central Dumbrava, unde se vor săvârşi Sfânta Liturghie şi Parastasul, în memoria Pă­rintelui Iosif, şi Adunarea Oastei de come­morare şi cinstire a marelui nostru îna­intaş, până la orele 13:30.

Nădăjduim că Părintele nostru Iosif se roagă per­ma­nent lui Dumnezeu pentru ca Lucrarea Sa de pe pământ să se afle şi de data aceasta sub ploaia de bine­cuvântări a Duhului Sfânt, astfel încât să ne regăsim fiecare locul şi rostul mântuirii noas­tre întru ea.

Slăvit să fie Domnul!

Details

Start:
8 februarie 2020 @ 8:00
End:
9 februarie 2020 @ 17:00
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!