Meditaţii

Există trei feluri de ispite

Există trei feluri de ispite:
1. cele pregătite de diavolul;
2. cele venite prin firea noastră pământească;
3. şi cele pregătite prin voia lui Dumnezeu.

1. Diavolul este numit de Sfântul Cuvânt: Ispititorul (I Tes. 3, 5) şi Şarpele (II Cor. 11, 3).
El a ispitit pe Domnul nostru în toate felurile, spre a zădărnici lucrarea de mântuire pe care Tatăl o pregătise prin Fiul Său pentru lumea întreagă…
Diavolul L-a ispitit în toate felurile, după aceea a plecat de la El pentru o vreme (Luca 4, 13). Hristos a fost ispitit în toate lucrurile (Evrei 4, 15).
Aceste ispite sunt venite de la diavolul, îndeosebi împotriva statorniciei în credinţa faţă de Dumnezeu (I Tes. 3, 5). Şi împotriva curăţiei şi a dragostei faţă de Hristos (II Cor. 11, 3).

2. Firea pământească va fi mereu pentru noi un izvor de is¬pite. Spune Sf. Ap. Iacov: Fiecare om este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit (Iacov 1, 14). Cei ce urmăresc îmbogăţirea cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare (I Tim. 6, 9).

3. Cele care vin din partea lui Dumnezeu, de fapt, nu sunt ispite, ci sunt mustrări, încercări, cercetări… toate având scopul de a trezi, de a curăţi, de a îndrepta, de a mântui fie un suflet, fie o familie, fie un popor, fie o lucrare peste care El le trimite pe acestea.

Sufletul credincios şi ascultător de Dumnezeu este înştiinţat despre toate aceste feluri de ispite, prin Cuvântul Domnului şi prin Duhul Domnului.
„Este cu neputinţă să nu vină prilejul de păcătuire” – spune însuşi glasul Domnului nostru Iisus Hristos (Luca 17, 1). Domnul mustră pe cine-l iubeşte, ca un părinte pe copilul său (Prov. 3, 12). Suferiţi pedeapsa; Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii, căci, oare „care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl?” (Evrei 12, 7). „Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic. El face rana şi tot El o leagă. El răneşte şi mâna Lui tămăduieşte!” (Iov 5, 17-18) Nu vine oare din mâna Celui Atotputernic şi binele şi răul?…

În toate felurile de ispitiri, Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne recomandă rugăciunea, vegherea, înfrânarea, întărirea în Domnul şi împotrivirea contra is-pitei. Lupta fiind foarte grea, iar sfârşitul ei foarte însemnat, înştiinţările Cu-vântului Sfânt sunt puternice şi repetate.
Încă mult înainte de a veni ispita, noi suntem în deplină cunoştinţă despre ea, fiindcă Evanghelia ne avertizează pe toate paginile ei că trebuie să fim încercaţi şi noi în toate felurile, pentru încercarea credinţei noastre, a nădejdii noastre şi a dragostei noastre faţă de Dumnezeu.

Istoria unei jertfe / Traian Dorz – Sibiu: Oastea Domnului, 2012, vol.II