Poezie

Fă din toate-o rugăciune

Simţi în inimă mocnind
Al neliniştii tăciune?
– Pacea lui Iisus sorbind,
Fă din toate-o rugăciune!

Singur eşti şi ne-nţeles
Şi tristeţea te răpune?
– Pe Iisus de L-ai ales,
Fă din toate-o rugăciune!

Suferi greu şi nimeni nu-i
Să te scoată din genune!
– Tu, privind la Jertfa lui,
Fă din toate-o rugăciune!

În cătuşe gemi stingher
Doborât de-amărăciune?
– Ochii ridicând spre cer,
Fă din toate-o rugăciune!

Eşti hulit chiar de ai tăi,
Şi o vorbă nu poţi spune?
– Sângerând în spinii Săi,
Fă din toate-o rugăciune!

Suferind, răbdând, luptând
Haru-I o să te-ncunune,
Numai dacă tu, oricând,
Faci din toate-o rugăciune!

Gheroghe Precupescu

(din Iisus Biruitorul nr. 3/1992, Almanah Iisus Biruitorul 1993, pg. 82)