Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home FACERE ŞI ÎNCEPUT ( II )

FACERE ŞI ÎNCEPUT ( II )

FACERE ŞI ÎNCEPUT ( II )

10. Dar cine poate descrie oare şi cine poate măsura în adevăr puterea minunii, frumuseţea strălucirii şi intensitatea bucuriei
pe care le cuprinde transformarea unică şi dumnezeiască a unui suflet prin iubire?
Numai Pustiul în care zăcuse de o veşnicie în întuneric şi gheaţă – când l a inundat deodată lumina şi căldura – şi a putut da seama de nemărginirea dumne-zeieştii minuni a Luminii care îl învie.

11. Aşa a fost Venirea lui Hristos pe lume.
Aşa este intrarea mântuirii lui Hristos într un suflet.
Aşa este naşterea din nou într o viaţă omenească.
Şi aşa va fi A Doua Lui Venire în Împărăţia Sa cea nouă.

12. Pogorârea porumbelului cu ramura verde a des-chis corabia, a pecetluit jertfa şi a dezvăluit larg, frumos şi strălucit curcubeul Noului Legământ dintre Dumnezeu şi Omenire.
Aceasta a făcut o Duhul Sfânt la Venirea Lui.

13. Pogorârea porumbelului în corabie vestea sfârşitul lucrării făcute de Judecată şi Dreptate şi începutul lucrării făcute de iertare şi dragoste.
Chipul lui simboliza pacea, curajul şi neprihănirea.
Acestea sunt darurile aduse de Pogorârea Duhului Sfânt.

14. Pogorârea Porumbelului Sfânt la Iordan aducea tot aceeaşi Veste Slăvită şi închipuia tot aceleaşi virtuţi slăvite:
Vestea cea Bună a Păcii cu Dumnezeu, care era şi care este mesajul Evangheliei mântuitoare în Hristos;
curajul, care însoţeşte până la supremul sacrificiu misiunea aceasta în lume,
şi neprihănirea, care se capătă numai în acest unic fel – şi care singură poate deschide Porţile Veşnice ale cerurilor
şi poate da dreptul de iertare şi moştenire acolo la Masa Prezenţei lui Dumnezeu.

15. Pogorârea Duhului Sfânt acest rost l a avut; şi acest Har l a adus pe pământ.
El S a pogorât în mijlocul apostolilor asemenea primului porumbel în mijlocul unor oameni trecuţi printr un potop – şi care stăteau închişi şi înfricoşaţi şi ei ca într o corabie îngustă.
Venirea Duhului Sfânt cu putere şi cutremur le a umplut şi lor sufletele de pace, de curaj şi de neprihănire:
pacea şi părtăşia lor cu Dumnezeu,
curajul în lupta lor cu satana
şi neprihănirea în toată fiinţa lor în desfăşurarea acestei lupte şi în păstrarea acestei păci.

16. După trecerea noastră – la naşterea din nou, prin răscumpărarea Jertfei Crucii – ca prin Golgota noastră, în viaţa noastră, a fiecăruia dintre noi, tre¬buie să aibă loc Pogorârea Duhului Sfânt, revărsarea puterii Lui, care ne aduce şi nouă pacea, curajul şi neprihănirea.
Şi anume pacea cu Dumnezeu şi pacea lui Dumnezeu.
Apoi curajul din Dumnezeu şi curajul pentru Dumnezeu.
Şi rodul acestora: neprihănirea în Dumnezeu şi ne-prihănirea cu Dumnezeu.

17. Cântarea este ceva atât de legat de inima noas-tră, încât fiecare simţim o adâncă nevoie de a cânta sau de a asculta o cântare.
Fără cântare nu putem fi, ca fără iubire. Căci acestea amândouă merg totdeauna împreună.
Cine iubeşte, acela şi cântă. Cine cântă, acela şi iubeşte.
Cânţi pentru ceea ce iubeşti. Şi iubeşti aceea pentru care cânţi.

18. Cine iubeşte lumea cântă pentru lume. Şi cine cântă cântece lumeşti, acela dovedeşte că iubeşte lumea.
Cine Îl iubeşte pe Dumnezeu, acela are mereu pe buze cântarea Domnului.
Căci cine iubeşte nu poate fără cântare.

19. Binecuvântată să fie viaţa aceluia care, iubindu L pe Dumnezeu, nu poate fără cântarea Domnului.
Fericit este şi fericit să fie în veci sufletul care pune legământ şi hotărâre sfântă să cânte numai Domnului.
Nimic nu este mai vrednic de laudă decât Domnul
şi nimeni nu va fi mai lăudat cândva decât acela ca-re a cântat mai mult şi mai frumos Domnului.

20. Pentru toate lucrurile şi fiinţele de pe pământ pot fi găsite mijloace de comparaţie: unul bun poate fi măsurat cu unul şi mai bun.
Unul frumos, cu altul şi mai frumos.
Unul înţelept, cu altul şi mai înţelept.
Numai Dumnezeu este incomparabil. El n are nici măsură, nici soţ.
Dumnezeul nostru, Tu eşti Nemărginit.
Slavă veşnică Ţie!
Amin.

Păşunile dulci / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2006

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!