Meditaţii

Familia de credincioşi este biserica casei, temelia Bisericii vii

Zice Sf. Ioan Gură de Aur: „Când tu vezi pe un om rău că bate pe copilul tău, te superi şi te mânii, te aprinzi şi năvăleşti asupra făptaşului. Dar când vezi pe satana în toate zilele rănind şi bătând pe copilul tău şi amăgindu-l la păcate te uiţi cu nepăsare şi nu cauţi să mântuieşti pe copilul tău. Ba unii părinţi îl ajută pe satana, îndemnând copilul la fapte rele. Îl îndeamnă să suduie, să lovească, să fure, să petreacă după mersul lumii în paguba mântuirii sufletului său… Cât de mult s-a stricat lumea de azi!”

Familia de credincioşi este biserica casei, temelia Bisericii vii, o casă a Domnului, şi mare har este acesta. Dacă în lume mai este bine şi mila Domnului nu s-a retras, este pentru că mai sunt credincioşi, pentru că mai sunt familii vii şi credincioase pe pământ. Când cel din urmă credincios va fi luat, urgiile vor începe. Când Biserica lui Hristos va fi răpită de pe pământ (cf. Mt 24, 36-51), cei care nu s-au pocăit cu adevărat (cf. Iuda 12-13) vor fi aruncaţi în negura întunericului veşnic ce le este păstrată (cf. II Pt 2, 17). Sfârşitul lor va fi pierzarea, groapă ce singuri şi-au săpat-o prin neascultare de adevăr (cf. Flp 3, 18-19).

Pocăinţa este poruncă dumnezeiască (cf. Fapte 17, 30). Noi suntem de neam din Dumnezeu (cf. Fapte 17, 29). Domnul Iisus a murit şi a înviat ca să ne răscumpere, şi, prin urmare, are dreptul să pedepsească răul şi pe neascultători în ziua cea mare a Judecăţii celei Drepte, după dreptatea Sa dumnezeiască (cf. Fapte 17, 31; II Tes 1, 8) şi să răsplătească cu fericirea eternă pe toţi acei care aşteaptă acum mântuirea Sa slăvită, a Domnului şi Mântuitorului nostru Care ne-a răscumpărat cu preţul Sângelui Său (cf. Flp 3, 20-21; Evr 12, 3).

Familiile şi casele de credincioşi sunt elementul de bază, locul de unde pleacă vestitorii Evangheliei Domnului Iisus.

În toate casele unde Domnul Iisus vindeca pe cei bolnavi, se făceau şi semne şi minuni. Bolnavii se vindecau, revenind pacea şi bucuria, revenind veselia; şi, primind Cuvântul Evangheliei împăcării cu Dumnezeu, se făceau ucenici, prieteni cu Dumnezeu cel Întrupat şi vestind minunile Lui.

Biserica din casa ta / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Lasă un răspuns