Oastea Domnului

Fapta Mironositelor a deschis drumul Martirelor

Hristos a Înviat !

Fapta Mironositelor din dimineața Învierii, se înscrie în practica universală a grijii pentru cei morți, potrivit prescripțiilor religioase. Ea s-a născut din credința continuării vieții și pe un alt plan, unde „cei ce nu mai sunt” au nevoie de ajutorul celor de pe pământ. Dar este și o credința morală a celei din urmă expresii a iubirii, recunoștinței și cinstirii, față de cei care au plecat dintre noi.

Creștinii din toate timpurile vor păstra o veșnică amintire și recunoștință pentru credința și statornicia acestor binecuvântate Marii, care nu au părăsit pe Scumpul lor Mântuitor, nici în clipele Lui cele mai groaznice.

Credința acestor femei Mironosite trebuie să ne fie o mare pildă de urmat despre cum trebuie să ne apropiem și noi de Domnul. Fapta Mironositelor a deschis drumul Martirelor, al Cuvioaselor și al Sfintelor de mai târziu, care aveau să împlinească toate la un loc : ” chipul cel frumos al femeii creștine „.

De câte ori ne vor da târcoale ispitele vrajmasului diavol , noi toți trebuie să ne gândim la aceste femei creștine și asemenea lor să strângem cu toată puterea brațelor noastre sufletești, Crucea Răstignirii cu Răstignitul Hristos, aflat pe ea. Acest lucru să-l facem ori de câte ori simțim că diavolul umblă să ne smulgă de la Crucea mântuirii noastre și să spunem cu Sfântul Apostol Pavel : „Cine mă va despărți pe mine de dragostea lui Hristos ?… Căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici necazul, nici strâmtoararea, nici prigoana, nici primejdia sau sabia, nu vor fi în stare să mă despartă de Hristos” ( Rom.8, 38-39).

Ieromonahul Meletie

Lasă un răspuns