Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Fără Hristos, nici cartea, nici pâinea nu pot aduce nici mulţumire, nici bucurie.

Fără Hristos, nici cartea, nici pâinea nu pot aduce nici mulţumire, nici bucurie.

Fără Hristos, nici cartea, nici pâinea nu pot aduce nici mulţumire, nici bucurie.

Până astăzi au trecut atâţia ani, atâtea valuri şi atâtea încercări. Ce-aş fi făcut eu fără Hristos? Cred că de mult, de mult ar fi [fost] iarbă pe mormântul meu… Pentru că prin încercări şi prin primejdii ca acelea prin care am trecut cu Hristos nu se poate trăi şi scăpa fără Hristos. Nu ştim nici unii dintre noi ce ne  aşteaptă, dar mai ales cei tineri au nevoie mai mult ca de orice în viaţa aceasta de Hristos. Cartea este necesară şi-i bine că o avem. Pâinea este necesară şi-i bine că ne-o câştigăm cât mai albă, cât mai moale, cât mai mare. Dar Hristos este cel mai necesar. Fără Hristos, nici cartea, nici pâinea nu pot aduce nici mulţumire, nici bucurie. Cartea fără Hristos este otravă; pâinea fără Hristos este desfrâu. Numai Hristos ne învaţă să folosim bine şi cartea, numai Hristos ne învaţă să ne câştigăm cinstit şi binecuvântat pâinea. Numai Hristos ne învaţă să fim nişte copii credincioşi. El ne va face să fim nişte soţi credincioşi şi nişte părinţi binecuvântaţi. Numai Hristos ne face oameni cu adevărat, pentru că numai cine a ajuns să-L cunoască pe Hristos a ajuns să simtă ca om: răspunderea de om, respectul de om, dragostea de om, grija de om.

Aşa dorim să-i sfătuim pe tinerii [şi pe copiii noştri]. De la începutul vieţii lor am dori să-i apropiem de Hristos, să-L cunoască pe El şi, prin lumina lui Hristos atunci, vor vedea şi vor cunoaşte toate lucrurile şi se vor putea orienta bine în toate problemele vieţii lor. Fără Hristos totul este haos, totul este întuneric, totul este negură, totul este rătăcire şi cădere.

Domnul Iisus să ne dăruiască tuturor lumina şi harul Său. Dumnezeu să facă să-L iubim din toată inima noastră pe El. Dumnezeu să facă să căutăm mântuirea noastră întorcându-ne şi hotărându-ne pentru El. Căci fără de hotărârea noastră şi fără de lupta noastră nu va fi pentru noi mântuire.

Dacă noi nu ne întoarcem la Domnul, nu ne hotărâm pentru El, nu luptăm să ducem mântuirea noastră, în curăţie şi-n sfinţenie, până la sfârşit, pentru noi, Hristos a murit în zadar… Pentru noi, Duhul Sfânt a coborât în zadar… Pentru noi, martirii au murit în zadar… Pentru noi, darurile harului Său sfânt se varsă şi se propovăduiesc în zadar; pentru noi, Evanghelia se mărturiseşte în zadar; pentru noi, Cuvântul lui Dumnezeu a răsunat în zadar.

Dar dacă noi, din toată inima, ne hotărâm să-L primim pe Domnul (…) ca Dumnezeu al nostru, atunci suntem fericiţi. Vom fi fericiţi pentru că vom primi făgăduinţa mântuirii acum şi după aceea vom vedea mântuirea, căci şi prin lupta noastră, şi prin rugăciunile noastre, şi prin mărturisirea noastră [dorim] aceasta. Cu cât vom fi mai mulţi, cu atâta vom fi şi noi mai fericiţi.

Domnul Iisus să vă dăruiască tuturor, scumpii noştri, o inimă ascultătoare, o minte sănătoasă, care să priceapă drept şi sănătos adevărul Său. Şi o inimă curată, care să urmeze curat, să iubească curat, să trăiască curat şi să se sfinţească privind curat şi simţind curat până la sfârşit.

Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţii iubiţii noştri fraţi, prin mijlocirea cărora a ajuns până la noi Cuvântul lui Dumnezeu; pe toţi părinţii noştri sfinţi care au luptat, au suferit şi s-au străduit să ne mărturisească Evanghelia; pe toate surorile noastre care, cu jertfă şi cu rugăciune, ne-au sprijinit; pe toţi copiii noştri care, cu dragoste de Dumnezeu, cântă şi fac bucurie Numelui Său Sfânt în mijlocul adunărilor noastre.

Mulţumim pentru toate Domnului şi-I aducem Lui toată slava. Şi aducând tuturor aminte încă o dată de Cuvântul Său cel sfânt, rugăm pe toţi cei care îl aud să-l primească, să-l asculte şi să-l urmeze, ca să fie fericiţi. Pentru că va veni ziua în care Domnul ne va chema la Judecată. E aproape ziua în care Domnul va veni fie pentru fiecare în parte, fie pentru toţi odată. Să vedem atunci cu bucurie Faţa Domnului. Pentru că noi am crezut în Domnul şi am lucrat pentru mântuire nu numai pentru ca în viaţa aceasta să fim fericiţi şi să-i facem fericiţi şi pe alţii, ci mai ales pentru ca în viaţa veşnică să putem vedea Faţa Domnului şi să ajungem la moştenirea slăvită.

Dar dacă nu lucrăm pentru aceasta, cum vom privi noi în ochii Domnului şi în ochii înaintaşilor noştri în Ziua Judecăţii, când în faţa lui Dumnezeu îi vom vedea pe toţi cei care ne-au mărturisit Cuvântul sfânt?

Părinţii noştri s-au dus. Părinţii noştri sufleteşti s-au dus mai demult; poate că s-au dus şi cei trupeşti sau se vor duce curând. Dar în faţa Judecăţii Domnului, cu toţii ne vom vedea iarăşi. Acolo va trebui să privim Faţa Domnului şi feţele lor. Ce fericiţi vom fi dacă vom fi ajuns atunci vrednici, printr-o credinţă asemănătoare cu a lor, printr-o luptă şi o străduinţă dusă, mergând pe urmele lor până la sfârşit!

Domnul Iisus să vă dăruiască tuturor, fraţi şi surori, şi să ne dăruiască şi nouă o credinţă ascultătoare, statornică până la capăt. El să ne facă să fim, prin purtarea noastră sfântă, iubitori de Hristos, iubitori de fraţi, iubitori de oameni. Pentru ca prin toate roadele Duhului Lui, prin toate virtuţile sfinte ale harului lui Dumnezeu, să ne arătăm vrednici de Numele Său cel Sfânt pe care Îl iubim, vrednici de Împărăţia cerească pe care o aşteptăm şi pentru care ne rugăm, vrednici de răsplata spre care alergăm, spre care nădăjduim şi pentru care luptăm.

Slăvit să fie Domnul!

din vorbirea fratelui Traian Dorz de la adunarea de la Simeria – 23 august 1969

Strângeţi fărâmiturile / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2010 – vol.6

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *