Traian Dorz

Fereşte-te de rău

Cine are astăzi un drum, mâine altul; cine are astăzi o familie, mâine alta; cine are astăzi o învăţătură, mâine alta; azi o credinţă, mâine alta; azi o Biserică, mâine alta; azi aun adevăr, mâine un altul – acela este azi la dreapta şi mâine la stânga.

Acela, în loc să se ferească de rău, fuge de bine. În loc să treacă drumul cu grijă – îl pierde.

Şi în loc să ajungă la Dumnezeu – ajunge la Satana.

Cuvântul Domnului ne porunceşte să ne ferim chiar şi numai de ceea ce se pare rău. Dar cine nu se  fereşte nici de ceea ce se vede de către toţi că este rău cum să ajungă bine?

Cine nu ascultă nici de Biblie, nici de Biserică, nici de fraţi, acela nu mai poate fi salvat de la moartea veşnică.

Acela astăzi este aici, iar mâine va fi în iad.

Căci Dumnezeu îi urăşte pe oamenii neascultători şi nestatornici(Ps.119,113).

Dragă suflete, ca să fii vrednic şi preţuit nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci şi înaintea oamenilor, fii statornic! Mergi drept!

Ţine-te de mijlocul sănătos al urmelor sfinte, pe drumul sfânt, cu o trăire sfântă. Nu te mai abate niciodată în nici o parte. După nici o altă învăţătură. După nici un alt chemător. Spre nici o altă cale. Rămâi cu Dumnezeu în starea în care ai fost chemat. Şi vei ajunge să primeşti de la Dumnezeu cununa care ţi s-a făgăduit(I Cor.7,24; II Tim.4,8).

O, Dumnezeul nostru Adevărat şi Statornic.

Slavă veşnică Ţie, Care eşti  Acelaşi şi rămâi Neschimbat!

Te rugăm, pune picioarele noastre ale tuturor pe calea Ta cea netedă şi pe drumul Tău cel drept, pe urmele Tale strălucite, după ale urmaşilor Tăi minunaţi.

Şi ajută-ne apoi să nu ne mai abatem niciodată în nici o parte de la acest drum şi de pe aceste urme, spre a putea la urmă să ajungem şi noi cu bine la ţinta către care am pornit. Şi la care ei au ajuns.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns