Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ferice de cei care îşi mântuiesc sufletul în aceste vremi

Ferice de cei care îşi mântuiesc sufletul în aceste vremi

Ferice de cei care îşi mântuiesc sufletul în aceste vremi

CEVA ÎN LEGĂTURĂ CU EVANGHELIA DE DUMINICĂ

„Şi propovăduia Iisus zicând: «Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia lui Dumnezeu” (Mt 4, 14).

Ioan Botezătorul a fost Înaintemergătorul şi Înaintevesti­torul Mântuitorului şi al mântuirii neamu­lui omenesc. El şi-a început pre­dica cu vestirea Împărăţiei lui Dum­nezeu. Şi-a început predica cu vestirea că se apropie Împărăţia lui Dumnezeu. „Şi a început Ioan a propovădui, zicând: «Pocăiţi-vă, căci Împărăţia lui Dumnezeu este aproa­pe” (Mt 3, 1-2).

Despre Domnul Iisus Hristos, Evanghelia de duminică ne spune aşijderea, că şi El Şi-a început propovăduirea cu vestirea Împără­ţiei lui Dumnezeu. „De-atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască şi să zică: «Pocăiţi-vă, căci împărăţia cerurilor este aproape” (Mt 4, 17).

„Pocăiţi-vă, căci se apropie îm­părăţia lui Dumnezeu!” …Cu acea­stă strigare a început vestirea Evangheliei în lume. Oamenilor de pe atunci li se vestea vestea cea bună că se apropie mântuirea nea­mului omenesc. Că se apropie Îm­părăţia lui Dumnezeu şi pe pământ, după ce 4000 de ani stăpânise îm­părăţia celui care îl înşelase pe Adam în grădina Edenului. Oameni­lor li se cerea să se pregătească sufleteşte pentru această împărăţie. Să se pocăiască, adică să se lepede de păcate şi fărădelegi, ca să poată deveni cetăţeni ai noii Împărăţii.

Şi de atunci a răsunat mereu în lume strigarea lui Ioan şi strigarea Domnului Isus: „Pocăiţi-vă, căci se apropie împărăţia lui Dumnezeu”.

De aproape 2000 de ani răsună în lume strigarea: „Pocă­iţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia lui Dumne­zeu”.

Dar oare ascultat-a omul şi ome­nirea această strigare?

Hotărât, nu! Ea a avut numai mici începuturi în veacul de aur al creştinătăţii, în traiul primilor creş­tini, în familia cea rămasă după praznicul Cincizecimii. Ceva din îm­părăţia lui Dumnezeu sosise atunci pe pământ. Dar încetul cu încetul, urmele, semnele Împărăţiei lui Dum­nezeu de pe pământ s-au stins. În loc de Împărăţia lui Dumnezeu, s-a întărit tot mai mult împărăţia celui rău.

În lume, azi, parcă stăpâneşte totul „domnul veacului acestuia”, care a orbit mintea oamenilor, să nu vadă strălucind Evanghelia lui Dumnezeu (II Cor 4, 4). „Satan este azi un domnitor, un stăpânitor, un duh puternic care dom­neşte în întunericul acestei lumi” (Ef 6, 12). Se pare că el a acaparat din nou conducerea şi îm­părăţia lumii. Împărăţia lui parcă n-a fost niciodată aşa de mare şi tare ca azi.

Dar tocmai această culme a îm­părăţiei lui satan este semnul că se apropie Împărăţia lui Dumnezeu. Biblia ne spune clar că „domnul veacului acestuia” va fi detronat şi răsturnat, în culmea puterii sale. Va fi răsturnat când Domnul va veni a doua oră să aducă din nou şi pentru totdeauna Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Atunci se vor bucura şi se vor încununa cei puţini, puţini, care au trăit într-o domnie a lui satan, dar nu i-au slujit lui, ci şi-au păstrat vie şi lu­crătoare credinţa lor faţă de Îm­păratul Iisus. Şi atunci vor fi pe­depsiţi cei care s-au făcut cetăţenii lui satan şi ai împărăţiei lui, prin păcatele lor.

Dragi cititori, trăim vremuri bi­blice, când strigarea Evangheliei: „Pocăiţi-vă, că se apropie împără­ţia lui Dumnezeu”, poate răsună pentru cea din urmă dată; dragos­tea lui Dumnezeu ne strigă să ne pocăim până mai avem timp.

Semnele şi urgiile vremurilor noastre sunt strigarea din urmă: „Pocăiţi-vă, căci se apropie împă­răţia lui Dumnezeu”… pocăiţi-vă până mai aveţi vreme… „căutaţi-L pe Dumnezeu câtă vreme se poate afla” (Is 55, 6)…

„Pocăiţi-vă, căci se apropie îm­părăţia lui Dumnezeu”; cu această strigare s-a început vestirea Evan­gheliei şi cu aceasta se va şi sfârşi.

Ferice de cei care îşi mântuiesc su­fletul în aceste vremi când Dragos­tea lui Dumnezeu ne cheamă poate pentru cea din urmă oară la pocă­inţă şi la mântuire.

«Glasul Dreptăţii» nr. 2 / 9 ian. 1938, p. 4

Alte tâlcuiri la Evanghelii ale Părintelui Iosif Trifa / Ovidiu Rus. – Sibiu : Oastea Domnului, 2016

 

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!