Traian Dorz

Ferice omul care Mă ascultă

O, slăvită Înţelepciune a lui Dumnezeu, Iisuse Domane, îndură-Te şi fă ca toţi să Te ascultăm pe Tine. Să Te primim în inimă şi să Te păstrăm în ea.

Îndură-Te şi rămâi în fiecare creatură a Ta îndrumător ascultat, rod fericit, mântuitor şi etern.

Îndură-Te şi rămâi în fiecare timp şi în fiecare loc dreptate, pace, libertate şi armonie între oameni, între popoare, între generaţii, între mentalităţi. Îndură-Te şi ridică-i pe cei căzuţi, vindecă-i pe cei bolnavi.

Mângâie-i pe cei întristaţi. Îndreaptă-i pe cei rătăciţi. Izbăveşte-i pe cei în primejdii. Călăuzeşte-i pe cei călători. Însoţeşte-i pe cei singuratici. Apără-i pe cei năpăstuiţi. Luminează-i pe cei ce conduc. Şi răsplăteşte-i pe cei binefăcători.

Îndură-Te şi dăruieşte-ne conducători sfinţi. Mame sfinte. Tineret sfânt. Învăţătură luminoasă. Învăţători luminaţi. Viitor luminos. Nouă şi întregii Tale lumi.

Îndură-Te şi dă-ne nouă şi întregii Tale lumi vremuri luminoase, de pace şi libertate. Vremuri de înţelegere şi colaborare… De apropiere şi încredere…

Pentru ca, în aceste fericite condiţii, Cuvântul Tău şi vestirea lui să poată trece uşor şi luminos peste hotarele dintre naţiuni, dintre religii şi dintre suflete, ducând pretutindeni unica Ta lumină fericită, care să cuprindă totul în aceeaşi îmbrăţişare dumnezeiască a armoniei de la începutul Lumii, dinainte de Întuneric.

Iar când totul va deveni una în Tine, supus Ţie şi împăcat desăvârşit prin Tine, Tu Însuţi cufundă-Te cu noi toţi în eterna şi desăvârşita Pace şi Slavă de dinainte de timp. În lumina negrăită a Tatălui… Pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi… Şi toţi, totul în Dumnezeu (I Cor. 15, 24-28). Căci în Tine este toată Înţelepciunea, şi Puterea, şi Iubirea lui Dumnezeu prin care să se facă toate aceste lucruri. Numai în Tine. De aceea ne prosternem în faţa Ta şi strigăm: A Ta să fie toată împărăţia şi puterea şi mărirea… înainte de orice început şi după orice sfârşit, veşnic şi veşnic…

Amin şi amin…
Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

1 Comment

  • paraschiva 6 iulie 2011

    Slava Tie Doamne ,Slava Tie, pentru toate.

Lasă un răspuns