Oastea Domnului

Feriți-vă de rău

Nu numai Biblia, cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, ne arată ceiace este rău și nu numai ea ne învață să alegem ceiace este bun din ceiace nu este, ci în fiecare din noi, Dumnezeu a pus lumina cunoștinții — într’o măsură mai mare sau mai mica, după cum a crezut El, pentruca fiecare din noi să putem deosebi ceiace este bine. Și să ne știm păzi de tot ceiace este rău, fie că știm să citim, fie că nu; fie că avem Biblia, fie că nu. Cuvântul lui Dumnezeu la Romani 1,18-21, arată lămurit acest lucru. Deci iubitul meu, nu te desvinovăți că tu nu știi să citești. După cum până azi ai știut să faci răul fără știință de carte, vei ști să faci și binele tot așa.

Iisuse Doamne, iartă-ne, Te rugăm, că noi până acum nu ne-am ferit de tot ceiace am știut că este rău. Te rugăm pe Tine, să ne dai înțelepciunea de a cunoaște ce nu este bine și să ne dai puterea de a ne feri de tot ceiace ni-se va părea rău.

Sursa: Calendarul foii Isus Biruitorul pe anul de la Domnul 1948, întocmit de Tit I. Trifa și Traian Dorz