Catehism Mărturii Meditaţii

„Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa Vieţii!“

TOŢI CEI CARE INTRĂ ÎN OASTE vor avea multe de suferit ( VI )

Să luptăm cu vitejie pe fronturile mântuirii su-fleteşti! Să ne îmbărbătăm  la luptă, gândindu-ne neîncetat că Domnul este cu noi! Şi dacă El este cu noi, trebuie să învingem!

     Un soldat îmi spunea că, în luptele din timpul războiului, regele Ferdinand se cobora în tran-şeele soldaţilor şi, prin prezenţa sa, însufleţea armata.

     Acelaşi lucru îl face şi Regele nostru Cel Ce-resc. El Se coboară în tranşeele noastre şi petrece cu noi, ca să ne încurajeze la luptă şi să ne ducă la biruinţă. „Iată, Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor“ (Matei 28, 20).

     Prezenţa regelui în mijlocul armatei, face mai mult decât mii de soldaţi. Prezenţa Regelui Ce-resc în fronturile noastre sufleteşti, face mai mult decât toate silinţele şi năzuinţele noastre.

     Dar regele Ferdinand îşi îmbărbăta armata nu numai cu prezenţa sa,  ci şi cu făgăduinţa că, la sfârşitul războiului, le va da pământ. Ostaşilor luptători li s-a vestit prin  tranşee un ordin de zi, prin care regele le spunea în chip solemn: „Vo-uă, iubiţilor ostaşi luptători, vă spun eu, regele vostru, Ferdinand, că, pe lângă răsplata cea mare a izbânzii, vi se va da pământ… Eu, regele vostru, vă spun acest lucru!“…

     Acelaşi  lucru  îl face şi Regele nostru Cel Ce-resc, Iisus Hristos. El ne îmbărbătează la luptă nu numai prin prezenţa Sa în mijlocul nostru, ci şi cu făgăduinţa că,  la sfârşitul războiului, ne va da şi nouă un „loc“.

     „În casa Tatălui Meu – ne zice Domnul – multe lăcaşuri sunt… Eu Mă duc să vă pregătesc vouă loc… ca acolo unde Eu sunt şi voi să fiţi“ (Ioan 14, 2–3).

     Ferice de cel ce va fi împroprietărit cu un astfel de loc ceresc!

     Ferice de cel ce va lupta până la sfârşit! Mare plată şi răsplată cerească va primi.

     Un ostaş din Oastea Domnului – I. Cercel, din Sebeşul de Jos – ne spunea odată că oamenii au scornit în sat zvonul că el „capătă de la Sibiu câte 50.000 lei de fiecare om pe care îl înscrie în Oastea Domnului“.

     O, dragul nostru luptător, spune oamenilor că pentru acest lucru capeţi o plată ceva şi mai mare decât 50.000 de lei. Spune-le că, de fiecare suflet pe care-l aduci la Domnul, capeţi o plată şi răsplată faţă de care averile tuturor oamenilor din Sebeş nu valorează nimic. Un suflet e mai scump decât toate bogăţiile lumii şi decât toţi banii pământului. Aşa e şi plata şi răsplata celui ce aduce suflete la Mântuitorul.

va urma

IOSIF TRIFA – Preot

Lasă un răspuns