Meditaţii

"Fii o pildă!…"

Îndemnul acesta a fost dat unuia care „l-a pus la inimă”, înaintând mereu în sfinţenie şi desăvârşire şi „înaintarea lui a fost văzută de toţi (I Timotei 4,12,15).

Ce învăţător minunat a fost cel care scria acest îndemn şi ce ascultator a fost elevul care-l citea. Ascultarea lui l-a făcut să fie într-adevăr „o pildă credincioşilor”, o pildă minunată mai ales pentru cei tineri. Căci Timotei era tânăr.

O, ce tinereţe binecuvântată a avut Timotei şi în ce minunata slujba şi-a risipit-o. Fiind înhămat la aceiaţi luptă cu marele său învăţător Sfântul Apostol Pavel, el a avut de suferit aceleaşi nedreptăţi şi prigoane, dar a rămas mereu statornic şi credincios prin toate. Imeneu, Flet, Alexandru Căldărarul şi alţii, desigur că i-au făcut şi lui mult rău. „Poftele tinereţii” (II. Tim. 2,22), desigur că s-au luptat grozav şi cu el, dar fugind de ele, Timotei a rămas mereu „o pildă pentru credincioşi”.

Preaiubiţii mei fraţiori tineri, vi-l pun înainte din toata inima pe tânărul Timotei! Luaţi pildă de la tinereţea lui, de la râvna lui, de la credincioşia lui, de la înfrânarea şi răbdarea lui.

Ştiu că sunt între voi tineri şi tinere care pot fi daţi, ca şi Timotei, pildă şi pentru credincioşii mai bătrâni. Cunosc şi eu pe mulţi şi multe. Şi mulţumesc din toată inima, cu lacrimi scumpului nostru Mântuitor de câte ori mi-aduc aminte de ei — dar am dori ca toţi cititorii acestor pagini, cu toţi să fie aşa. Harul Domnului vă poate face, dacă vă predaţi Domnului Iisus din toata inima, şi-L rugati să se folosească după voia Lui de voi.

Vreti să fiţi asemenea lui Timotei? Predaţi-vă din toata inima Domnului. Hotărâţi-vă cu totul pentru El. Şi băgaţi de seamă: Satana nu doarme. Şi e uşor să-l cunoşti când vine „ca un leu răcnind” — dar voi învăţaţi să-L cunoaşteţi şi când vine ca şarpele pe sub frunze: linguşitor şi dulceag. Şi feriţi-vă de muşcătura lui. Puneţi-i piciorul pe cap.

Fiţi pildă tuturor! Începeţi — şi „Dumnezeu va zdrobi curând pe satana sub picioarele voastre…” desăvârşind în voi chipul Fiului Dragostei Lui.

Ioan Marini – Familia Crestina, iunie 1941, nr. 1 pag. 13

 

Lasă un răspuns