Ioan Marini Mărturii Meditaţii

File de istorie – PRAZNICUL BIBLIC AL ARMENIEI

Un popor trăieşte, prosperă şi creşte numai având la temelia sufletească a sa Cuvântul vieţii, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.

1500 de ani de la traducerea Bibliei în armeană. – Cum s-a făcut această traducere

Anul acesta (1935) s-au împlinit 1500 de ani de la traducerea Bibliei în limba armeană.

Armenii din toată lumea serbează acest eveniment în ziua de 7 iulie. Patriarhul suprem al tuturor armenilor din lume, cu reşedinţa la Ecimiazdim – Armenia, a dat o enciclică prin care a chemat anul acesta: an jubiliar pentru împlinirea a 1500 de ani de la inventarea literelor armeneşti şi traducerea Bibliei.

Această traducere, cea dintâi carte tipărită în noua limbă armeană, a fost numită de învăţaţi „Regina tuturor traducerilor” în secolul V-lea.

Această lucrare – monumentul nepieritor al literaturii armene – a fost tipărită îndată după inventarea alfabetului de către arhimandritul pustnic Mesreb, fost mai înainte secretar regesc.

Îndată după inventarea alfabetului a început tipărirea Bibliei. Câţiva tineri credincioşi şi învăţaţi s-au pus pe muncă şi, în decurs de numai doi ani, au dat gata traducerea Bibliei din limbile siriană şi greacă.

Pentru poporul armean, traducerea Bibliei a fost ca răsăritul unui soare nou al primăverii.

O adevărată înviere a neamului.

După Biblie, s-au tradus apoi cărţile de ritual şi s-au tălmăcit numeroase scrieri din sfinţii părinţi Vasile cel Mare, Grigorie, Ioan Gură de Aur, Efrem Sirul, Ignaţiu, Ciril, Eusebiu şi alţii.

A început o mare mişcare culturală şi religioasă în toată ţara. Cultura poporului era aşezată astfel pe temelii sigure: temelia de piatră a Bibliei şi a credinţei în Dumnezeu.

Împrăştiaţi în toată lumea, armenii se susţin ca popor numai prin legătura credinţei.

Jubileul de 1500 de ani de la tipărirea Bibliei în limba armeană arată şi el că un popor trăieşte, prosperă şi creşte numai având la temelia sufletească a sa Cuvântul vieţii, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.

Ioan Marini

«Isus Biruitorul» nr. 28 / 7 iulie 1935, p. 8

Gazetarul credincios Ioan Marini
Articole apărute între anii 1930 şi 1938
culegere şi prezentare: Ovidiu Rus
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Lasă un răspuns