Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Firimituri de la masa Sfinţilor Părinţi (IV)

Firimituri de la masa Sfinţilor Părinţi (IV)

Firimituri de la masa Sfinţilor Părinţi (IV)

CITATE DESPRE UNGERE

„Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru” (I In 2, 20).

„Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi voi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva” (I In 2, 27).

„După cum pe vremea preoţilor ungerea era foarte preţioasă, pentru că se întrebuinţa numai pentru regi şi prooroci, tot aşa şi acum, oamenii duhovniceşti ce sunt unşi cu untdelemnul ceresc devin cei unşi după har, aşa că şi ei sunt regi şi prooroci ai tainelor cereşti. Aceştia sunt şi fii şi domni şi regi şi zei” (Sf. Macarie cel Mare).

„Căci dacă ungerea cu untdelemn (în Vechiul Testament), ce era dintr-o plantă văzută şi dintr-un copac văzut, avea atâta putere, cu cât mai mult toţi care sunt unşi, după Duh şi omul dinlăuntru, cu untdelemnul sfinţitor, aducător de bucurie, ceresc şi duhovnicesc, primesc pecetea Împărăţiei netrecătoare şi a acelei puteri veşnice, arvuna Duhului Sfânt şi mângâierea” (Sf. Macarie cel Mare).

„Aceştia (credincioşii), fiind unşi cu untdelemnul din lemnul vieţii, Iisus Hristos, şi din planta cerească, se învrednicesc să ajungă la desăvârşire, la Împărăţie, fiind împreună sfinţiţi cu Regele Ceresc, ei au cale liberă la Atotţiitorul, fiindcă au primit moştenirea deplină” (Sf. Macarie cel Mare).

„Cine vorbeşte fără a fi condus de lumina şi înţelep-ciunea cerească nu poate convinge mintea ascultătorilor” (Sf. Macarie cel Mare).

Un frate i-a spus lui Avva Sisoe: „Vreau să-mi păzesc inima”. Bătrânul i-a răspuns: „Cum am putea să ne păzim inima, când limba noastră este asemenea uşilor deschise?” (Patericul).

„David a obţinut biruinţa mai mare când l-a cruţat pe Saul, decât atunci când l-a doborât” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Cine se răzbună singur pentru sine, acela este ca şi cum L-ar ocărî pe Dumnezeu că nu e drept în judecata Sa” (Marcu Ascetul).

„De te vei îmbrăca în Hristos şi dracii se vor teme de tine, iar de te vei îmbrăca în oameni şi oamenii vor râde de tine. De te vei îmbrăca în Hristos şi oamenii se vor cucernici de tine” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Numele Iisus este înfricoşat şi demonilor şi patimilor şi bolilor. Cu acest nume deci să ne împodobim, cu el să ne îngrădim” (Sf. Ioan Gură de Aur).

 

Biserica din casa ta / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!