Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home FLORILE IUBIRII ŞI RECUNOŞTINŢEI (II)

FLORILE IUBIRII ŞI RECUNOŞTINŢEI (II)

FLORILE IUBIRII ŞI RECUNOŞTINŢEI (II)

din vorbirea Părintelui Vladimir Popovici la adunarea de Rusalii, de la Sibiu – 6 iunie 1982

Un amănunt mic, dar cu mare înţeles, din viaţa şi din moartea Părintelui Iosif Trifa:

Viaţa:
Întâi, Părintele Iosif Trifa a fost singur. A trebuit să călătorească cu singurătate. Soţia i-a murit de tânără, doi copilaşi, morţi de mici – şi Părintele Iosif rămâne singur.
Activitatea şi lucrarea Părintelui Iosif: singur. Cât a scris, lui nu-i plăcea să scrie în zgomot, cu mai mulţi în cameră. Nu-i plăcea. Mie-mi spunea: „Nu pot să scriu în zgomot şi în lume”. Şi el a luptat şi a scris în singurătate. Deci scria mai mult nu ziua, ci noaptea. Fraţilor, şi noaptea e bună, şi noaptea este folositoare, că atunci toată suflarea are linişte ca la cimitir.
Noi ştim din condeiul Părintelui Iosif Trifa: „Iosife, scoală-te!”. Cugetul vorbea noaptea. Se scula imediat, creion era pe masă, hârtia – şi scria. Toate cărţile, toate foile, în majoritatea cazurilor, le-a scris noaptea şi singur.

Încheierea vieţii Părintelui Iosif Trifa:
Un amănunt mare şi adânc şi care ne învaţă şi pe noi a fost acesta: când să şi dea sufletul în mâinile Domnului, până la clipele acestea mari, era îngrijit de apropiaţii din familia Oastei, din familia Lucrării. Dar în ultimele clipe, pe care Părintele Iosif Trifa le ştia, le simţea – căci Părintele Iosif era vizionar, el ştia viitorul Lucrării, el ştia viitorul său, el ştia prin spaţiu şi prin timp, vedea departe, departe –, în ultimele momente, Părintele Iosif Trifa rămâne în camera lui singur. N-a primit pe nimeni: nici Dorz, nici Marini, nici Titus, nimeni. Fraţii l-au ascultat şi, din curiozitate şi din dragoste, erau atenţi la suflarea Părintelui Iosif. Iubiţilor… şi moare Părintele Iosif Trifa tot singur!… Tot singur.
Asta este a oamenilor celor mari: a muri singuri, numai cu Domnul. Numai cu El. (…) Lucru mare, lucru măreţ, lucru sfânt, lucru care ne învaţă să biruim şi noi. Nu cu lumea, nu în lume. În afară. Este o vorbă care zice: „Vrei să fii tare? Să fii singur”.

Evenimentele şi lucrările cele mai mari, oamenii le fac în singurătate. Vrei să fii tare, fii singur. Şi Domnul Iisus, întâi, aşa făcea. Pentru lucrările cele mari, Domnul Iisus Se retrăgea în Grădina Ghetsimani sau pe vârful munţilor. În singurătate, omul îşi capătă hrană, putere. Cincizecimea unde s-a petrecut? Cum s-a petrecut? În zgomot? Nu! Cucernicie, linişte, pregătire, aşteptare.

Fraţilor, să învăţăm şi noi. Multe avem de învăţat, multe. Căci dacă le urmăm cum urmăm Scriptura (care este un noian de învăţătură, un noian de înţelepciune, un noian de dragoste, un noian de viaţă adevărată şi fericită), aşa şi patimile Părintelui nostru Trifa sunt de mare şi minunat folos pentru orice om care se apropie. „Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul.”

Fraţilor, să plecăm de la acest scump mormânt mulţumind Domnului Sfânt, Care încă ne îngăduie în toate privinţele: în sănătate… şi dorinţe. (…) Fraţilor, omul nu vrea să moară. O dovadă simplă, strălucită, nezdruncinată că omul este sortit nemuririi. Omul nu vrea să moară. Fraţilor, deci să trăim aşa, folosind toate bunătăţile Domnului în mod foarte înţelept, în mod foarte curat. Da, întâi căutaţi Împărăţia lui Dumnezeu, şi celelalte – pământul cu toate de pe el – vi se vor da pe deasupra. Ce promisiune, fraţilor! Asta nu înseamnă [a sta] cu mâinile încrucişate sau cu mâinile în buzunar. Nu! Credinciosul este harnic mereu, credinciosul ştie să răscumpere vremea, s-o folosească, nu s-o omoare. Când omorâm timpul… cine omoară timpul – în atâtea şi atâtea feluri şi plăceri – se omoară pe el şi fericirea vieţii lui şi vremelnice, şi veşnice.

va urma

preluat din «Străngeţi fărâmăturile» vol. 3 (50 de vorbiri frăţeşti de la adunările Oastei Domnului).

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *