Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Focul și arderea inimii

Focul și arderea inimii

Focul și arderea inimii

În foarte multe locuri, în Sfânta Scriptură, găsim pe Dumnezeu şi lucrările făcute de El prin puterea focului. Dumnezeu Însuşi ne spune, prin Cuvântul Său, că El este un foc mistuitor. Duhul Sfânt, când a venit pentru întemeierea Bisericii, a venit sub forma unor limbi ca de foc. Când Dumnezeu conducea poporul Său, noaptea, prin pustie, îi conducea dintr-un stâlp de foc. Când stătea de vorbă cu profetul Moise era într-un rug aprins în flăcări. Poruncile legii le-a scris cu fulgere de foc.  Tot cuvântul Sfintelor Scripturi este scris cu foc.

Mântuitorul a zis: Am un foc şi cât de mult aş vrea ca să fie aprins… Şi transformarea pâinii şi vinului în Trupul şi Sângele Mântuitorului se face tot prin puterea focului. Dacă Dumnezeu pe toate le face prin puterea focului Său, oare s-ar putea ca cineva care se apropie de Dumnezeu să nu simtă căldura şi puterea focului Acestuia? Când El le vorbea celor doi ucenici, Luca şi Cleopa, pe drumul spre Emaus, tălmăcindu-le Scripturile cu privire la Patimile şi Învierea Sa, lor le ardeau inimile. Când L-au descoperit la frângerea pâinii, ei au zis: …pentru aceea ne ardeau nouă inimile când ne vorbea El, pentru că El era Iisus.

Le ardea inima. De ce inima? Pentru că Dumnezeu lucrează la inimă, cu inima. El a zis: Fiule, dă-mi inima ta! Toate celelalte mădulare se mişcă prin lucrarea inimii; ea le dă putere, energie, mişcare tuturor. Focul despre care a zis Mântuitorul că ar vrea atât de mult să fie aprins era pentru inimile oamenilor. Cei doi ucenici nu au simţit că le ard ochii, urechile, stomacul sau alt mădular, ci inima.

Cel care nu vine la Domnul Iisus cu toată inima lui, cine nu-şi deschide toată inima la auzirea Cuvântului Său, degeaba îşi deschide ochii sau urechile numai; acela îşi oboseşte picioarele degeaba. Vin mulţi oameni la biserică şi la adunare, dar cum vin aşa se şi întorc înapoi, pentru că nu îşi deschid inima pentru Domnul şi pentru Cuvântul Său. Numai inimile care se deschid însetate după Cuvântul lui Dumnezeu sunt transformate în Temple vii, cum spune Cuvântul Domnului – şi aici focul va arde necurmat pe altarul inimii.

Dragii mei, ne-a vorbit nouă vreodată Domnul Iisus? Am putut noi spune apoi: Vai, ce mi-a ars inima la Cuvântul Domnului! Simţim noi, în adunarea în care suntem, că ne vorbeşte Mântuitorul Hristos cu mare putere şi foc? Dacă simţim arderea inimii, atunci suntem fericiţi şi binecuvântaţi. Însă, dacă nu simţim, atunci să ne cutremurăm şi să ne grăbim să aflăm cauza. Sau inima noastră nu s-a deschis pentru Domnul şi Cuvântul Lui, sau în adunarea noastră s-a instalat un fals hristos şi falşi propovăduitori de-ai lui.

Să fim foarte atenţi că, de acum încolo, falsul şi imitaţia vor lua tot mai mult locul celor adevărate; cele adevărate vor fi tot mai rare, dar falşii hristoşi şi profeţi duc totdeauna la iad pe cei care îi urmează. Din nou, puterea şi focul, arderea inimii sunt dovada că e adevăratul Hristos, al Bisericii adevărate, al Oastei adevărate. Dar mă tem că chiar şi aşa pot fi riscuri, confuzii, pentru că am văzut şi oameni cu o inimă foarte slabă, care foarte repede plâng; şi la cuvântul unui profet mincinos încep a plânge. Atunci cum pot aceştia să facă deosebirea şi să nu cadă în cursă? Mântuitorul ne-a spus clar cu privire la falşii profeţi că nu după vorbele lor, ci după faptele lor îi putem deosebi.

Deci scris este: Căutaţi-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Pe El Îl vom găsi totdeauna într-o frăţietate strânsă în jurul Său, foarte unită în jurul Crucii Lui, unde iubirea şi lacrimile strălucesc pe feţele tuturor, toţi se simt foarte fericiţi. Acolo este adevăratul Hristos. Mă cutremur însă că foarte puţini vor pricepe înţelesul celor scrise aici. Cine are urechi de auzit să audă…

Slăvit să fie Domnul!

Viorel BAR

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!