Meditaţii

Frânturi de amintiri…

„Ridica-voi ochii mei la ceruri de unde va veni ajutorul meu de la Dumnezeu…”

„Unde să mă duc eu, Doamne, / Când mi-e sufletul zdrobit / Şi când inima mea varsă  / Plânsul cel mai chinuit?” (Traian Dorz)

Trăim astăzi vremuri pe care mulţi dintre noi nu le-am mai trăit niciodată. Da, aceasta este ziua pe care am ajuns-o şi-o vedem… Domnul a înfăptuit ce hotărâse, a împlinit Cuvântul pe care-L spusese de multă vreme. Dumnezeu este Acelaşi: ieri, azi şi-n veci. Neascultarea duce totdeauna la pedeapsă. Bunul Dumnezeu, Făcătorul tuturor, le-a rânduit pe toate cu a Sa putere şi înţelepciune, dar oamenii s-au răzvrătit împotriva Creatorului, Care a făcut să răsară Lumina binecuvântată şi peste cei buni şi peste cei răi. Omenirea, în loc să mulţumească lui Dumnezeu, a hulit Numele cel Sfânt al Lui, pentru că omul niciodată nu poate fi mulţumit fără pacea şi liniştea care vin de la Izvorul nesecat al Bunătăţii şi Dragostei Sale.

Zice fratele Traian, prin vers: „Voi, cei ce semănaţi plângând sămânţa Lui iubită, / să nu aveţi în voi alt gând decât să vă jertfiţi lucrând, / căci veţi purta pe veci, curând, cununa Lui slăvită”; apoi: „Să-mi fie uşor, să-mi fie greu prin cânturi ori suspine, / nimic nu ştiu, nimic nu vreau, Iisus decât cu Tine”. Spune Sf. Cuvânt al lui Dumnezeu” „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!” (Agheu 1, 7), căci azi eşti aici, mâine poţi fi Dincolo, de unde nu te vei mai întoarce niciodată… Şi cum se pot schimba de repede toate planurile noastre!..

Am aflat, din toate sursele, câte zeci de mii de suflete au plecat pentru totdeauna din această viaţă, pe nepregătite. Oare, ei au fost mai vinovaţi decât noi? Iată, în timp aşa de scurt, aproape în două luni, câte suflete s-au dus răpuse de această molimă… Omenirea de astăzi parcă umblă şi vrea să distrugă toată averea binecuvântată pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o omenirii întregi.

În urmă cu zeci de ani, când era o iarnă destul de grea, fratele Traian – care mai mult timp era dus la suferinţă – fiind acasă, m-a rugat dacă pot veni să-i tai nişte lemne de foc. Domnul ştie, am făcut-o cu drag. Nu prea avea fratele Traian lemne de foc şi, de câte ori treceam pe la el, soba era rece, iar în cămăruţa lui era frig. Mă gândesc acum, cu foarte mare părere de rău, oare chiar nu aş fi putut să-i fi cumpărat şi adus măcar doi metri steri de lemne de foc? Astăzi nu aş mai lăsa lucrurile aşa, dar acum e prea târziu!… E prea tărziu!…

Altă dată, m-a rugat fratele Traian să-i aduc o maşină de rumeguş pentru foc de la Fabrica de Mobilă din Beiuş. Şi i-am adus cu drag. Am mai dus apoi împreună cu fratele Traian un camion de rumeguş şi la un frate de la Ceişoara. Am mărturisit acestea, pentru că era deosebit de frumos să mergi împreună cu fratele Traian şi cu Domnul.

Toate drumurile câte le-am făcut apoi pe la nunţi şi aniversări împreună cu fraţii din zonă mi-au rămas pentru totdeauna de neuitat, după cum zice, în scrierile sale, fratele Traian: „Nimic mai fericit decât soarele dintre sufletele înfrăţite şi nimic mai nefericit decât gheaţa lor”. Sau: „Cât ar fi de lungă iarna grea şi-nviforată, / zorii primăverii tot răsar odată”. De firul acestei clipe depinde veşnicia ta. Timpul tău de muncă şi de luptă este numai azi. Ieri a fost veşnicia din care ai ieşit, mâine va fi veşnicia în care vei intra. Între aceste două veşnicii este clipa ta, timpul tău de azi. Totul pentru tine depinde de două cuvinte: aici şi acum. Prin vers, zice fratele Traian: „Pe toate zilele vieţii mi-aş scrie Numele Tău Sfânt, / că n-am ca el frumos, Iisuse, din câte frumuseţi mai sunt. // Şi Ţi l-aş scrie cu mireasmă, cu miere şi cu aur viu / pe cer, pe ape şi pe aer, pe toate-aş vrea înalt să-l scriu”.

Aurel ILE

Lasă un răspuns