Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Fratele DAN IOAN din Cluj

GRUPUL FRAŢILOR DIN SOMEŞ ŞI CLUJ

Dan de la Cluj

A fost unul dintre cei mai harnici şi mai statornici fraţi. Venit din comuna Negrileşti – Someş, fratele Dan, de-a lungul a 50 de ani, a alergat neostenit în toate părţile judeţului şi ale ţării, mărturisindu-L pe Domnul şi răspândind multe cărţi ale Oastei Domnului. Casa lui din Cluj a fost tot timpul primitoare de fraţi şi de adunări. Soţia lui, sora Jenica, a avut un suflet totdeauna smerit şi iubitor faţă de fraţi şi de orice nevoiaşi care au avut nevoie de ajutor.

În anii suferinţelor Oastei Domnului, fratele Ioan a fost şi el închis împreună cu ceilalţi fraţi din Cluj, suferind cu răbdare şi cu vrednicie pentru Numele Domnului Iisus. Atât fratele Dan, cât şi sora au fost statornici însă şi credincioşi până la moarte. Domnul să le facă parte de răsplata celor drepţi şi biruitori în Împărăţia Sa.

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi

Lasă un răspuns