Mărturii Meditaţii

Fratele FULEA IOAN

DINTRE FRAŢII DIN SIBIU

În 1982, la adunare în casa fratelui Andrei: fratele Fulea (stânga, sus), fratele Roşianu (dreapta, jos)

Fratele FULEA IOAN, care a lucrat multă vreme la Librăria Oastei Domnului din Sibiu, încă din vremea Părintelui Iosif. El a ostenit mult în răspândirea de Biblii, de cărţi şi foi ale Părintelui Iosif şi ale fratelui Marini. A sprijinit mult lucrarea Oastei din Sibiu şi a avut o mare grijă de cărţile şi manuscrisele rămase de la Părintele Iosif… El chiar şi acum la adânci bătrâneţi [ra­portat la data scrierii cărţii – n.n.] osteneşte mult în strângerea şi selectarea materialelor rămase după Părintele Iosif, pe care le păstrează cu o deosebită grijă. După unele greşeli din trecut, în ultimii ani ai vieţii sale a lucrat frumos pentru Domnul. Îi păstrăm pentru aceasta o aleasă şi sfântă preţuire în Domnul.

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi

Lasă un răspuns