Oastea Domnului

„Fratele Ioan Marini – un cântăreţ al Oastei

În anul 1935, Părintele Iosif Trifa spune, în Foaia Oastea Domnului, nr. 1, din 1 ianuarie, următoarele:

„Fratele Ioan Marini – un cântăreţ al Oastei

Fratele Ioan Marini este un produs al Oastei. În cartea sa, «La umbra Crucii», are 70 de minunate poezii, pe care le recomandăm călduros tuturor fraţilor ostaşi. Fratele Marini este un bun vestitor al Domnului, plin de dar şi de putere.”

Părintele Iosif Trifa, văzând lucrarea Domnului ce s-a făcut prin fratele Marini, viaţa şi activitatea lui în lucrul Domnului, l-a îndrăgit şi l-a apreciat foarte mult.

În anul 1929, Părintele Iosif l-a chemat la Sibiu pentru a-l ajuta în lucrarea Domnului şi, în scurt timp, a devenit unul din cei mai buni şi mai apropiaţi colaboratori ai săi în lucrarea de vestire şi de chemare a sufletelor la Domnul Iisus şi la mântuire, atât pe calea scrisului, cât şi în propovăduirea Evangheliei.

Iată ce spunea Părintele Iosif despre fratele Marini, în anul 1932, cu ocazia organizării şi deschiderii Librăriei Oastea Domnului:

„Spre scopul acesta, am concentrat aici, la Sibiu, o seamă de tineri «voluntari»: fratele Ioan Marini de la Săsciori – un puternic mărturisitor al Domnului, plin de dar şi de putere şi mie scump tovarăş în lucrul Oastei…”
(«Oastea Domnului», nr. 44, din 30 oct. 1932, p. 4)

Părintele Iosif Trifa l-a înţeles şi l-a apreciat cel mai mult pe fratele Marini şi cel mai bine, din toate punctele de vedere. Dar şi fratele Marini l-a înţeles pe Părintele Iosif Trifa şi a căutat să pună în practică ceea ce ne-a învăţat mereu Părintele: „Aflarea şi vestirea lui Iisus cel Răstignit”.

Pentru a se vedea strânsa colaborare ce a fost între Părintele Iosif Trifa şi fratele Marini în lucrarea de evanghelizare a Oastei Domnului, voi da în continuare un articol publicat de fratele Ioan Marini în foaia «Isus Biruitorul», nr. 13, din 24 martie 1935. În acest articol, fratele Marini vorbeşte, în calitate de martor, cum Părintele Iosif, cu toate loviturile şi frământările prin care trecea atunci, în timpul conflictului de la Oaste, totuşi se simţea înviorat duhovniceşte şi avea o putere de lucru mai mare decât oricând.

Părintele Iosif Trifa abia se întorsese de la Bucureşti, unde, din cauza umblărilor pentru eliberarea foii «Isus Biruitorul», a căzut bolnav grav şi a trebuit să i se facă o nouă operaţie, iar acum, după înapoierea la Sibiu, i s-a mai făcut o mică operaţie şi totuşi el era liniştit şi zâmbitor; lucra la foaie, stând pe pat, cu rănile încă sângerânde, după cele două operaţii suferite, dar totuşi lucra, pentru a putea trimite la timp hrana mult-aşteptată fraţilor săi de la fronturile Oastei Domnului.

Fratele Marini mai arată că paginile acestei foi au fost stropite cu sângele Părintelui Iosif, iar fraţii ostaşi de la fronturile Oastei, citindu-le, le-au stropit, la rândul lor, cu lacrimile lor de dragoste şi bucurie în Domnul. Mai spune fratele Marini apoi că, uitându-se în planurile de viitor ale Părintelui, a văzut că vor urma la foaie un nou rând de şcoli biblice, cu învăţături mai frumoase şi mai minunate decât cele de până acum, din care vom putea să ne hrănim cu toţii.

Dar să lăsăm să ne vorbească mai departe articolul amintit. Iată-l, aşa cum a fost el publicat:

„Vin şcolile noastre!

Aflându-mă, din toamnă, aici, la Sibiu, sunt martor la o adevărată minune. Cu toate loviturile prin care trece, Părintele nostru Iosif are o putere de lucru mai mare ca oricând. El spune mereu că niciodată nu s-a simţit aşa de mult înviorat duhovniceşte.
În chip văzut, Domnul îi umple «ulciorul».
Vor urma aici, la foaie, «şcolile» noastre dragi cu călătoria spre Canaan, cu Duhul Sfânt, cu Biblia etc. Mi s-a dat prilej să mă uit în planurile de viitor ale Părintelui Iosif şi pot spune că, de acum încolo, vor urma unele din cele mai minunate revărsări din câte au fost până acum la Oastea Domnului.
Să ne rugăm neîncetat pentru «ulciorul» Părintelui Iosif, din care să putem bea cu toţii.”

Amintiri şi învăţături din viaţa învăţătorului Ioan Marini / Ioan Fulea. – Sibiu: Oastea Domnului, 2013

Lasă un răspuns