Mărturii Meditaţii

Fratele Moise, o sursă de inspiraţie şi de putere în viaţa creştinească

Pr. Prof. Adrian Murg

„Auzind cuvintele ce s-au spus despre fratele Moise, şi pe fundalul zilei acesteia, cred că putem înţelege cu mai multă claritate un lucru care ne este străin, şi anume ce înseamnă jertfa: jertfa trupului, jertfa ce o aducem prin postire, prin renunţarea la anumite alimente şi plăceri ale trupului. Prea puţini dintre noi ne închipuim în ziua de astăzi ce jertfe au adus cei care au trăit nu cu multă vreme înaintea noastră. Pe fratele Moise îl căutăm în amintirile şi emoţiile noastre şi facem prezentă icoana chipului său, găsind o sursă de inspiraţie şi de putere în viaţa creştinească pe care ne străduim cu toţii să o ducem.

Mă gândesc la numele de Moise, care îl face să fie o rudenie spirituală cu marele Moise al poporului ales. Ca şi Moise odinioară, şi fratele Moise a condus o vreme poporul Legământului, a avut de purtat pe spatele său o povară grea şi pe care a dus-o cu multă luptă şi jertfă.

În Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, găsim o caracteristică a credinţei lui Moise: Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. Prin credinţă, a părăsit Egiptul, fără să se teamă de urgia regelui, căci a rămas neclintit, ca cel care vede pe Cel nevăzut.

Faraon este privit ca un simbol al diavolului, având în lume mulţi ucenici.
Fratele Moise nu a vrut să fie numit fiul al fiicei lui Faraon, n-a vrut să aibă parte de dulceaţa cea trecătoare a păcatului, ci a vrut să pătimească cu poporul lui Dumnezeu. A fost neclintit în credinţă, aşa cum a fost şi Moise în vechime, ca unul care L-a văzut pe Cel nevăzut. Dulceaţa păcatului, simbolizată prin roşcovele din parabola Fiului risipitor, au învelişul dulce, dar înăuntru au gust deamărăciune şi de paie. Omul înţelept nu se lasă amăgit de această dulceaţă trecătoare a păcatului, ci priveşte la răsplată ca cel care Îl vede pe Cel nevăzut”

Pr. Prof. Adrian Murg (Horia – Arad), spicuire din cuvântul rostit la comemorarea a 12 ani de la trecerea la Domnul a fratelui Moise Velescu, Arad – 1 martie 2020

Lasă un răspuns