Meditaţii Traian Dorz

FRAŢII ŞI VRĂJMAŞII (II)

11. Este un făcut că în vorbirea fiecărui om se repetă fără voia lui mai mult tocmai cuvântul care îi arată starea sa cea mai ascunsă şi păcatul său cel mai arătat;
astfel: vânzătorul va vorbi mereu numai despre vânzări,
lacomul, despre câştiguri,
beţivul, despre băuturi,
desfrânatul, despre petreceri,
neascultătorul, despre „slobozenie”,
înşelătorul, despre „cinstea” lui,
netrebnicul, despre „vrednicia” sa,
şi dezbinătorul, despre dragoste, mereu învinuindu-i pe alţii că nu o au.

12. Când omul vorbeşte, nu i greu să-i afli gândurile.
Mai greu este atunci când omul tace.
Atunci numai dacă îi cunoşti ochii poţi să vezi cum îi este sufletul şi ce îi zace în inimă.
Cum însă puţini ştiu privi prin ochi înăuntrul omului, e bine să aşteptăm până când ceva îl face să se mânie. Atunci el îşi dă pe faţă inima sa.

13. La mânie, uitându-te pentru ce s a supărat cineva, vei vedea ce duh are.
Şi ascultând la ce vorbeşte, vei înţelege ce gânduri îl poartă.
Şi ce caută stând lângă tine sau lângă Hristos.

14. Când trebuie să mergi cu cineva sau să stai cu el,
– dacă nu vrei să te înşele şi să nu te pierzi, ia seama la starea lui când se supără. Ce face şi ce vorbeşte la mânie. Şi vei şti ce om este şi ce suflet are.
Căci acela cu care te însoţeşti poate să ţi facă în viaţă ori cel mai mare bine, ori cel mai mare rău.
Alegerea lui depinde numai de tine.
De aceea fii cu cea mai mare băgare de seamă în clipa când alegi cu cine te însoţeşti, căci mare lucru este aceasta.

15. Copiii mei, dacă aş fi ştiut eu un mai folositor sfat decât acesta în lumea asta, pentru voi, pe acela aş fi căutat să vi-l spun. Dar nu ştiu un altul. Fiţi cu grijă cu cine vă însoţiţi!
Fraţii mei, dacă aş cunoaşte alt lucru mai însemnat decât acesta în Lucrarea Domnului, pentru voi, pe acela vi l-aş spune. Dar nu cunosc un altul. Fiţi cu grijă cu cine vă însoţiţi!
16. Eu am aflat adevărul după prea multe suferinţe şi după prea multe pierderi, ca şi mulţi înaintaşi ai mei.
Tot preţul care a fost plătit până aici pentru faptul că nu i am ştiut cunoaşte pe cei necuraţi dintre cei curaţi este dureros de mare.
Şi toate urmările lui, dureros de amare.
O, de aş fi ştiut şi eu cu cine mă însoţesc, de câte nenorociri aş fi fost scutit!

17. Nimic pe lumea aceasta nu va mai putea înlocui multe dintre cele ce s-au pierdut, pentru că pe mulţi oameni nu i-am ştiut cunoaşte la timp, ca să ne ferim de însoţirea lor.
Şi pentru că nu i am ştiut ocoli îndată, chiar după ce i am cunoscut.

18. Hoţul zice totdeauna altfel de cum gândeşte, ca să nu se arate pe faţă.
Iar cel care zice totdeauna altfel de cum gândeşte, acela este în inima lui un hoţ.
Chiar dacă umblă încă în aceeaşi casă cu Hristos
şi trece încă drept un om evlavios, un ucenic dintre ai lui Iisus.

19. N ar trebui să ne păzim mai cu grijă nimic pe lumea asta ca inima noastră de acel satanic păcat al Iudei: lăcomia şi prefăcătoria.
Şi n ar trebui să ne temem de nimic mai mult decât ca gândurile noastre să nu cadă în vicleşugul acesta.

20. Nimeni pe lume nu ne poate face un rău mai mare decât acela pe care ni-l putem face noi înşine, dacă lăsăm în inima noastră un păcat ca al lui Iuda.
Lăcomia vicleană şi vicleşugul lacom Îl ucid totdeauna pe Hristos din noi sau din alţii.
Dumnezeule, ai milă de toţi cei care ar putea ajunge astfel. Scapă-i înainte de a ajunge. Căci după ce au ajuns – este prea târziu.
Amin.

Traian Dorz, din “Crucea mântuitoare”

Lasă un răspuns