Mărturii Meditaţii Traian Dorz

GHEORGHE HARITESCU și Fratele VASILE BANILEVICI din Marginea – Rădăuţi

GRUPUL FRAŢILOR DIN BUCOVINA

GHEORGHE HARITESCU

Un alt frate mult ostenitor, care ani de zile a alergat şi a suferit mult pentru Domnul. El avea şi darul scrisului, publicând prin foile Oastei multe lucrări frumoase, poezii, meditaţii duhovniceşti, dări de seamă despre lucrul Domnului. La fel şi fratele Traian Ţăran

Fratele VASILE BANILEVICI din Marginea – Rădăuţi

A fost unul dintre cei mai sinceri şi statornici fraţi lucrători din Bucovina. Întrând în Oastea Domnului prin 1925, împreună cu un mare număr de fraţi din Marginea şi din alte părţi, ca fraţii Gh. Buraciuc, astăzi de 80 de ani [la data scrierii cărţii – n.n.], din Straja, Dumitru Bacău din Pătrăuţi, din Frasin, din Vicov, din Horodnic şi din alte localităţi apropiate. Toţi au luptat pentru Domnul, răspândind în multe părţi Cuvântul Domnului prin grai şi cărţi.

În vremea marilor lupte ale conflictului de la Sibiu, toţi fraţii din Bucovina au luat apărarea adevărului şi cauzei Părintelui Iosif, făcând multe cereri şi memorii pentru dezvinovăţirea alesului lui Dumnezeu.

Din cauza râvnei lor pentru Domnul, au avut şi ei mult de pătimit, atât din partea autorităţilor bisericeşti, cât şi din partea lumii, chiar şi din partea unor crezuri străine care căutau să dea năvală printre fraţi, dar împotriva cărora fraţii buni lucrători stăteau în apărarea credinţei dintâi.

Prin foile Oastei, mulţi ani la rând s-au scris multe dări de seamă despre frumoasele biruinţe ale Oastei Domnului din vremea aceea în Bucovina.

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi

Lasă un răspuns