Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Glasul profetic al Oastei Domnului

Glasul profetic al Oastei Domnului

Glasul profetic al Oastei Domnului

Lucrarea Oastei Domnului este un profet, solia ei este o solie profetică, duhul ei este un duh profetic, scopul ei este un scop profund profetic. Porunca dată ei este să cheme la naşterea din nou tot poporul nostru şi să trezească din somnolenţă la o viaţă vie şi lucrătoare toată Biserica noastră.
Apoi, prin poporul nostru, alte popoare, iar prin Biserica noastră, alte Biserici.
(…)
Această Lucrare profetică a fost ridicată în mijlocul poporului nostru ca un steag salvator şi ca o trâmbiţă de alarmă şi deşteptare la lupta contra păcatului şi pentru dezrobirea noastră sufletească.

Şi a fost ridicată în Biserica noastră ca un curent de renaştere spre viaţa primilor creştini.
Nimic lumesc, nimic interesat material, nimic dubios şi ascuns. Totul evanghelic, patriotic, divin.
Singur diavolul poate fi împotrivă, fiindcă numai el este ameninţat de acest profet sfânt. …

*

Glasul profetic al Oastei Domnului tocmai cu scopul acesta a fost ridicat de Dumnezeu, ca de la început să trezească întreg sufletul acestui popor şi să-l înroleze într-o mare şi sfântă oştire luptătoare împotriva păcatului.

Oştirea aceasta sfântă nu are alt statut, decât Biblia, nu are alt ideal, decât grăbirea venirii Împărăţiei lui Dumnezeu în toate sufletele şi în toată lumea. Şi nu are alte mijloace şi altă forţă pentru aceasta, decât rănile, lacrimile sale, cântările sale şi jertfa ei.
Ca şi toţi ceilalţi profeţi dinaintea sa.
Doamne Iisuse şi Duhule al Profeţiei, încununeaz-o cu răsplata şi roada înaintaşilor ei!

Traian Dorz, din ”Întâi să fim”, pag. 95-96 și 99

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!