Meditaţii

Glasul proorocilor

În vremile Bibliei, când se stricau purtările oamenilor, se ridicau prooroci trimişi de la Dumnezeu, care strigau oamenilor să se lase de răutăţi! Glasul proorocilor trebuie să se audă şi azi.

Să-i ascultăm pe cei din Biblie, căci ei au grăit către toţi oamenii din toate timpurile. Ei ne grăiesc şi nouă şi vremilor noastre. O, cum se potrivesc proorociile proorocilor la vremile şi la oamenii de acum. Sunt parcă proorocii anume scrise pentru noi şi pentru vremile noastre.

„Aşa zice Domnul: Mă voi judeca cu voi şi cu copiii voştri pentru că aţi pângărit pământul Meu şi moştenirea aţi pus-o întru urâciune“ (Ier. 2, 7 şi 9).

„Toţi sunt nişte preacurvari, au limbă mincinoasă şi merg din răutate în răutate… Se înşală frate pe frate şi tot prietenul umblă cu vicleşug… Se înşală unii pe alţii, îşi deprind limba să mintă şi se trudesc să facă rău… Camătă peste camătă şi vicleşug peste vicleşug… Şi să nu‑i pedepsesc Eu pentru aceste lucruri? zice Domnul“ (Ier. 9, 2-9).

„De la cel mic, până la cel mare, sunt lacomi de câştig; de la prooroc, la preot, toţi înşală“ (Ier. 6, 13).

„Copiii Mei, zice Domnul, M-au părăsit, se dedau la preacurvie. Ca nişte cai bine hrăniţi, aleargă încoace şi încolo, fiecare nechează după femeia aproapelui său… Să nu pedepsesc Eu aceste lucruri?… (Ier. 5, 7-8).

„Aşa zice Domnul: Iată, Eu chem toate neamurile pământului şi voi grăi către ele cu judecată pentru răutatea lor, căci M-au părăsit pe Mine şi s-au închinat idolilor“ (Ier. 1, 16).

„Iată, Domnul iese din locuinţa Lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului“ (Isaia 26, 21).

„Ascultaţi Cuvântul Domnului, căci vrea să se judece Domnul cu cei ce locuiesc pământul, că nu este adevăr, nici milă, nici cunoştinţă de Dumnezeu pe pământ. Blestem şi minciună, ucidere, şi furtişag, şi preacurvie s-au revărsat pe pământ… Pentru aceea va plânge tot pământul“ (Osea 4, 1-3).

Nu caută oamenii altceva decât să-şi facă rău unul altuia (Daniel 11, 27).

„Fiecare iubeşte mita şi umblă după plată“ (Isaia 1, 23).

„Apropiaţi-vă, neamuri, şi auziţi! Popoare, luaţi amin­te! S-audă pământul şi cei ce locuiesc pe dânsul, căci mânia Domnului este pes­te toate neamurile“ (Isaia 34, 1-2).

„Aşa zice Domnul: Iată, voi aduce peste ei nenorociri din care nu vor putea scăpa“ (Ier. 11, 11).

„Vai peste vai va fi şi veste peste veste“ (Iezec. 7, 26).

Părintele Iosif Trifadin volumul „Trăim vremuri biblice”

Lasă un răspuns