Oastea Domnului

Glasul trâmbiţei Părintelui Iosif

Dumnezeu a rânduit – aşa cum spune profetul: Ferice de ţara şi poporul care cunoaşte sunetul trâmbiţei – ca, prin prea iubitul nostru Părinte Iosif Trifa, să sune din trâmbiţă: Popor român, să ne trezim şi să ne întoarcem la Dumnezeu, la viaţa pe care au trăit-o primii creştini. Nu în chefuri, nu în beţii şi în slujiri idoleşti. Şi a făcut juruinţă în noaptea de Anul Nou 1923 că va lupta împotriva beţiei, sudalmei şi a tabagismului; şi apoi lupta şi-a înteţit-o împotriva tuturor păcatelor. (…)

Ce binecuvântare pentru ţara, neamul şi poporul nostru! Dar câţi cunosc glasul lui Dumnezeu, Care a vorbit prin preaiubitul nostru Părinte Iosif? (…) Oastea Domnului e ca o avangardă a Bisericii Ortodoxe, care luptă pentru unirea credinţei, unitatea neamului, pentru ca dragostea lui Dumnezeu să cuprindă tot poporul nostru român. Să dea Dumnezeu ca glasul Părintelui Iosif Trifa să răsune tot mai puternic şi să atingă inimile tuturor.

Cornel SILAGHI

(Cuvânt la adunarea Oastei Domnului, Sibiu; 15 febr. 2004)

Lasă un răspuns