Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home GOLGOTA

GOLGOTA

GOLGOTA

Pe aici pe la oraşe, clădirile mai scumpe sunt apărate contra fulgerelor şi trăsnetelor cereşti cu aşa-numitul paratrăsnet. Acest paratrăsnet e un sul de metal (cu vârful aurit). El se aşază pe vârful caselor, iar cu pământul se leagă printr-o sârmă. Pe timp de furtună, acest paratrăsnet – prin anumite legi fizice – are puterea să descarce electricitatea din văzduhul înfuriat. El prinde în sârma sa trăsnetul şi îl conduce în pământ, apărând în acest chip clădirea de sub el.

Ce minunată icoană a Golgotei este şi acest paratrăsnet! Dreptatea lui Dumnezeu nu poate suferi păcatul. Păcatul trebuie pedepsit în vir­tutea paragrafului de lege: „Plata păcatului este moartea” (Rom 6, 23). Cerul de sus este veşnic aco­perit de furtuna urgiei lui Dumne­zeu pentru păcatele noastre. Tune­tele şi fulgerele mâniei lui Dumne­zeu ne ameninţă neîncetat.

În această cumplită furtună su­fletească avem însă şi noi un minu­nat „paratrăsnet” sufletesc; avem Crucea şi Jertfa Golgotei. Acest „pa­ratrăsnet” prinde fulgerele urgiei ce­reşti pentru păcatele noastre; le ia asupra-şi şi ne scapă de lovitura şi uciderea lor.

Pe timpul răstignirii Mântuito­rului s-a făcut o furtuni mare. Această furtună era urgia şi mânia cerului pentru păcatele noastre. Ea s-a descărcat în Jertfa cea scumpă a scumpului nostru Mântuitor. Acea­stă furtună stăruie şi azi deasupra sufletelor noastre. De ea ne poate scăpa numai Jertfa Crucii. Crucea din vârful Golgotei este un uriaş „paratrăsnet” sufletesc care ne scapă din moarte şi pieire sufletească.

Paratrăsnetul este un aparat scump; în vârful lui trebuie şi aur. Golgota este un „paratrăsnet”, este un dar mai ieftin. El stă la înde­mâna tuturor, gratis. Domnul Iisus ne-a răscumpărat şi ne răscumpără nu cu preţ de aur şi argint, ci cu sângele Lui, iar acest dar ni se dă gratuit. „Căci ştiţi că nu cu argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi… ci cu sângele scump al lui Hristos (I Ptr 1, 18-20). Câţi însă primesc acest dar? Ferice de cei ce-l primesc.

Pe vârful caselor se pune sem­nul crucii. Ce lucru frumos este acesta şi ce adânc înţeles este în el! Crucea de pe vârful caselor stă ca un paratrăsnet sufletesc. Ţin însă îndată să spun că acest „paratrăsnet” n-are nici o putere, dacă cei din casă nu cunosc Jertfa Crucii şi nu trăiesc o viaţă cu Domnul.

Jertfa Crucii apără de moarte şi pieire sufletească numai pe cei ce trăiesc o viaţă îngenuncheată la pi­cioarele Crucii.

O astfel de viaţi trăieşti tu?

«Lumina Satelor» nr. 13 / 24 martie 1929, p. 1

Părintele Iosif Trifa la zile de sărbătoare
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *