Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Harul şi pacea înmulţite

II Petru 1, 2

Ce este harul am aflat. Ce este pacea, la fel. Dar, dacă harul este părtăşia deplină la suferinţele lui Hristos, la jugul Lui şi la sarcina mărturisirii Evangheliei Sale, la crucea şi la ocara Numelui Său şi a sfinţirii Sale… Pacea este starea cerească plină de o liniştită şi o evlavioasă bucurie din care sufletul credincios împlineşte cu o linişte plină de seninătate şi smerenie toate aceste felurite împreună-mărturisiri cu Hristos în mijlocul oamenilor şi pentru mântuirea lor… …La înmulţirea acestora şi în număr, şi în roade, nu-l poate ajuta pe credincios să ajungă decât cunoaşterea tot mai largă, mai înaltă şi mai adâncă a lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Iisus Hristos. Cunoaşterea aceasta este dobândirea luminii pătrunzătoare asupra lucrărilor şi voii lui Dumnezeu şi asupra părtăşiei cu Dumnezeu. Prin această lumină dumnezeiască, sufletul capătă bucuria conştientă şi slava conştientă a prezenţei lui Dumnezeu în el şi în afară de el până pretutindeni. Câtă vreme noi numai credem şi simţim, bucuria noastră nu-i desăvârşită în Dumnezeu . Abia când ajungem la starea de a cunoaşte ceea ce credem şi de a şti şi a înţelege ceea ce simţim, abia atunci fericirea noastră este deplină. Abia atunci harul părtăşiei cu Hristos ne apare în toată negrăita lui favoare. Iar pacea seninătăţii noastre prin toate abia atunci capătă chipul liniştit şi măreţ al veşniciei. De pe înălţimile acestor munţi fericiţi se vede atât de aproape Ierusalimul Ceresc, că nu mai sunt decât câteva clipe până acolo. Iar pământul a rămas atât de departe, încât nu se mai vede decât ca o nimica printr-un abur ce piere şi el şi după care nu rămâne decât amintirea că l-am văzut o clipă trecând.

Slavă veşnică Ţie, Minunatul şi Fericitul nostru Dumnezeu şi Mântuitor, a Cărui cunoaştere ne-a dat şi ne dă o tot mai înaltă şi mai limpede lumină asupra tuturor celor de sus şi de jos! Te rugăm, dăruieşte-ne pe calea Cuvântului şi pe calea Duhului Tău toată lumina de care avem nevoie pentru ca şi harul şi pacea să ne fie nu numai înmulţite, dar şi slăvite, potrivit vredniciei la care trebuie să ajungem printr-o desăvârşită cunoaştere a Ta. Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns