Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Hrănește-ți sufletul

Hrănește-ți sufletul

Hrănește-ți sufletul

icon-Fr-Ioan-MariniO soră credincioasă scria nu de mult că în toamna trecută, când norii grei ai războiului s-au apropiat până în preajma hotarelor noastre, a cercetat pe o femeie sărmană cu vreo 5-7 copii, al cărei soţ era plecat la concentrare. O mare întristare şi teamă apăsa sufletul bietei femei.

Tânăra surioară – căci era o tânără! – începu să-i vorbească şi apoi, deschizând Biblia, începu să-i citească.

Deodată, chipul femeii se linişti. Începu să plângă, stăruind de sora să-i mai citească şi să mai meargă pe acolo, „fiindcă – zise ea – de când mi-ai citit din cartea aceea, nu-mi mai este frică“.

Într-adevăr, cuvântul Scripturii este un cuvânt al mângâierii şi al puterii pentru oricine care îl ascultă cu încredere şi credinţă. Biblia este un adevărat tezaur al mângâierii pentru suflete. Căci „tot ce-a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care le dau Scripturile, să avem nădejde“ (Rom 15, 4).

Apropie-te, suflete dragă, de Cuvântul Domnului şi adapă-te din el. Nimeni nu te poate mângâia ca acest cuvânt, când necazurile te apasă şi întristarea ţi-a aprins inima. Încearcă şi vei vedea.

Sprijin şi izvor de putere

 O doamnă povesteşte că în anii războiului a trăit zile foarte grele, locuind în zona unde se dădeau luptele. Ar fi trebuit să-mi pierd mintea în zgomotul detunăturilor şi groazei, spunea ea. Cu toate acestea, n-a fost aşa. Datorită Noului Testament, din care citeam în fiecare zi, eu am putut să fiu mereu liniştită şi plină de pace.

În aceste zile cu adevărat grele, ia şi tu ca tovarăş pe calea vieţii Evanghelia Domnului Iisus. Cuvintele harului Său îţi vor păstra viaţa, pacea, liniştea şi bucuria şi nu te vei teme de nici un rău.

Să strângem la inimă Cuvântul Mântuitorului nostru şi să ne încredem în El totdeauna.

„Aceasta este mângâierea mea în necazul meu, căci cuvântul Tău îmi dă iarăşi viaţa“ (Ps 118, 50).

 

Hrăneşte-ţi sufletul!

 Frate creştine! Desigur că te-ai gândit şi că simţi şi tu că vremurile pe care le trăim noi azi sunt vremuri grele! Să ştii însă că vor fi din ce în ce şi mai grele, fiindcă oamenii s-au depărtat şi se depărtează tot mai mult de Dumnezeu.

Mulţi se amăgesc cu nădejdea că vor veni vremuri mai bune. Nu lucrează nimic, ci stau aşteptând vremuri mai bune. O, cum se înşală aceşti oameni! Tu să ştii, dragul meu, că aceste „vremuri mai bune“ nu vor veni – şi nici nu pot să vină, până când, mai întâi, nu ne vom întoarce noi către Dumnezeu. „Întoarceţi-vă către Mine, şi Mă voi întoarce către voi – zice Domnul (Mal 3, 7).

În cărţile înşirate în acest catalog sunt cuprinse tocmai chemări la această întoarcere şi îndemnuri de a rămâne până la sfârşit în starea de „întors la Dumnezeu, de copil al Lui, de ascultător al Lui“…

Şi sunt înşirate în ele bucuriile şi nespusa fericire pe care o simte în orice clipă şi în orice împrejurare, toata viata, acel suflet care s-a întors şi urmează Cuvântul lui Dumnezeu.

Iubitul meu, ţie, poate, încă nimeni nu ţi-a vorbit de întoarcerea asta până acum. Poate, nimeni nu ţi-a spus încă despre prăpastia spre care te duci fără să-ţi dai seama, crezând că bine faci, „fiindcă aşa face toată lumea“…

Harul Domnului însă te cheamă azi să te întorci la El, să rupi acum toate lanţurile păcatelor şi patimilor şi să te predai cu toata inima ta Lui, să trăieşti cu El, ca să fii pe veci al Lui şi numai al Lui. Cărţile acestea îţi vor arăta şi ele calea spre El şi te vor îndruma şi te vor însoţi mereu pe această cale, îndemnându-te la priveghere, sfătuindu-te în răscrucile vieţii, luminându-ţi mereu calea spre El, mângâindu-te şi însufleţindu-te ca să mergi necontenit pe drumul acesta până la capăt.

Comandă-le, citeşte-le şi vei vedea. Iar dacă cumva tu eşti unul din acei fericiţi care au aflat calea spre Ceruri, ai aflat mântuirea şi răscumpărarea sufletului tău, prin jertfa Crucii lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Aceste cărţi îţi vor fi nişte prieteni şi nişte sfătuitori buni, de care ai atâta lipsă. Şi dă-le şi altora, ca să mai afle şi alţii Lumina cea Adevărată şi Mântuirea pe care le-a gătit Domnul pentru toţi cei iubiţi ai Lui.

Să nu te lipseşti mai ales de Cartea lui Dumnezeu. Aceasta e: Sfânta Scriptură – Biblia, Cartea lui Dumnezeu, scrisă de Duhul Lui cel Sfânt, prin pana sfinţilor insuflaţi de El, pentru a face cunoscute lumii voia şi planurile Lui cu privire la mântuirea sufletelor. Toată istoria Dragostei lui Dumnezeu şi toată istoria mântuirii noastre se cuprind în această carte, care este degetul lui Dumnezeu pogorât să scrie pe pământ.

Ioan Marini, din vol. “Gânduri creştine” (vol. 2)

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *